Trwa ładowanie...
d2sii2w
espi

REINHOLD POLSKA AB - Nowa data publikacji opinii audytora/ New announcement date of the auditors ...

REINHOLD POLSKA AB - Nowa data publikacji opinii audytora/ New announcement date of the auditors report (34/2011)

Share
d2sii2w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-19
Skrócona nazwa emitenta
REINHOLD POLSKA AB
Temat
Nowa data publikacji opinii audytora/ New announcement date of the auditors report
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Reinhold Polska AB (Reinhold Polska), w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie za trzeci kwartał 2011 roku (patrz: raport QS z dnia 14 listopada 2011 roku), pragnie niniejszym poinformować, że skonsolidowany raport za trzeci kwartał roku 2011 obejmujący opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (Raport), zostanie opublikowany 23 grudnia 2011 r. Powodem zmiany terminu publikacji Raportu jest fakt, iż podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nadal weryfikuje wyniki finansowe Reinhold Polska i zapowiedział zakończenie prac dopiero 23 grudnia 2011 r. Patrz również: raport QS z dnia 14.11.2011, RB 33/2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Board of Directors of Reinhold Polska AB (Reinhold Polska) in reference to the information announced in the financial report for the third quarter of the 2011 financial year (see: report QS dated November 14, 2011), would like to hereby inform that the consolidated report for third quarter year 2011 including the opinion of the authorized entity to audit financial statements (Report) shall be published on December, 23 2011. The reason for the change of the date of the publication of the Report is that the entity entitled to audit the financial statements is still reviewing Reinhold Polska's financial results and has informed the he shall finalize his work on December 23, 2011. See also: QS report from 14.11.2011, RB 33/2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sii2w

| | | REINHOLD POLSKA AB | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REINHOLD POLSKA AB | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | stokholm@reinholdpolska.com | | www.reinholdpolska.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | SE 556706-3713 | | SE 556706-3713 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Waldemar Tevnell Przewodniczący Rady Dyrektorów
2011-12-19 Padraic Coll Dyrktor Zarządzający, Członek Rady Dyrektorów
2011-12-19 Michael Scully Członek Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sii2w

Podziel się opinią

Share
d2sii2w
d2sii2w