Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

REMEDIS - Emisja obligacji serii EN1 (47/2014) - EBI

REMEDIS - Emisja obligacji serii EN1 (47/2014)

Share
d8ftlt9
NEW CONNECT
Raport EBI nr 47 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Emisja obligacji serii EN1
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zgodnie z raportem bieżącym nr 45/2014 z 26 listopada 2014 r. zarząd Remedis SA informuje, iż 2 grudnia 2014 r. objęta została emisja obligacji serii EN1 spółki Remedis SA. Celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji z podmiotami leczniczymi. Rodzaj emitowanych obligacji: imienne, z kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu. Wielkość emisji: 2.900.000,00 zł. Termin wykupu obligacji: 1 grudnia 2015 r. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa. Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych spółki. Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Wyszogrodzki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9