Trwa ładowanie...
d24zhpi

REMEDIS S.A. - Informacja o zmianie udziału w głosach (12/2011)

REMEDIS S.A. - Informacja o zmianie udziału w głosach (12/2011)

Share
d24zhpi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | KNF | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REMEDIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie udziału w głosach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki informuje, że otrzymał od istotnego akcjonariusza ? spółki KLN Investments Sp. z o.o. - zawiadomienie o zwiększeniu udziału w głosach w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka KLN Investments Sp. z o.o. zawiadamia o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Remedis S.A. (spółka notowana na NewConnect) powyżej progu 90%. 1. Zwiększenie udziału w głosach nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, objętej przez KLN Investments Sp. z o.o. ? raport bieżący z dnia 10.11.2011 r. 2. Po rejestracji, KLN Investments Sp. z o.o. posiada 34.577.666 akcji spółki Remedis S.A., dających 51.184.666 głosów (w tym 16.607.000 akcji imiennych serii A dających 33.214.000 głosów i 17.970.666 akcji serii B i
C dających 17.970.666 głosów), co stanowi 88,37% w kapitale oraz 90,85% w głosach. Podmioty zależne KLN Investments Sp. z o.o. nie posiadają akcji spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. 3. Przed rejestracją emisji, KLN Investments Sp. z o.o. posiadał 19.607.000 akcji spółki (w tym 16.607.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję), dających 36.214.000 głosów, co stanowiło 81,17% w kapitale i 87,55% w głosach. Spółka KLN Investments Sp. z o.o. jest kontrolowana przez Pana Krzysztofa Nowaka, Prezesa Zarządu Spółki Remedis S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

| | | REMEDIS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REMEDIS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-854 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Romka Strzałkowskiego | | 5/7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 66 57 800 | | (61) 66 57 809 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 781-179-27-48 | | 300464078 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Marcin Wyszogrodzki Prokurent Marcin Wyszogrodzki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

Podziel się opinią

Share
d24zhpi
d24zhpi