Trwa ładowanie...
d2uedbt
d2uedbt
espi

ROBYG S.A. - Rejestracja obligacji serii A i B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (...

ROBYG S.A. - Rejestracja obligacji serii A i B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (10/2011)
Share
d2uedbt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja obligacji serii A i B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")niniejszym informuje, iż w dniu 25 lutego 2011 r. otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), zgodnie z którym w dniu 28 lutego 2011 r. nastąpi rejestracja:a) 600.000 obligacji zwykłych serii A Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł każda i terminie wykupu w dniu 1 października 2013 roku, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1-37/2010 z dnia 16 września 2010 roku ("Obligacje Serii A"), orazb) 200.000 obligacji zwykłych serii B Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł każda i terminie wykupu w dniu 16 listopada 2013 roku, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1-44/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku ("Obligacje Serii B")wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na postawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 247/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz na podstawie uchwał Zarządu BondSpot S.A. nr 27/11 oraz 28/11 z
dnia 24 lutego 2011 roku (zob. raport bieżący nr 9/2011).Obligacje Serii A zarejestrowane zostaną pod kodem ISIN PLROBYG00040, a podstawę ich rejestracji stanowi uchwała Zarządu KDPW nr 832/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku.Obligacje Serii B zarejestrowane zostaną pod kodem ISIN PLROBYG00057, a podstawę ich rejestracji stanowi uchwała Zarządu KDPW nr 832/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku.Podstawa prawna:§ 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Zbigniew OkońskiEyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A.Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uedbt

Podziel się opinią

Share
d2uedbt
d2uedbt