Trwa ładowanie...
d3b3wt8
d3b3wt8
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Informacja na temat daty pierwszego notowania Obligacji serii H ROBYG S...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Informacja na temat daty pierwszego notowania Obligacji serii H ROBYG S.A. (27/2013)
Share
d3b3wt8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Informacja na temat daty pierwszego notowania Obligacji serii H ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż Zarząd BondSpot S.A. na podstawie uchwały nr 53/13 z 11 marca 2013 roku, wyznaczył 13 marca 2013 roku jako datę pierwszego notowania obligacji Spółki Serii H ("Obligacje") w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Jednostką obrotu będzie jedna obligacja a jednostką obligatoryjną transakcji 1.000 sztuk obligacji, przy czym Obligacje serii H notowane będą pod skróconą nazwą ROB0116, a ostatnia data ich notowania to 31 grudnia 2015 roku; Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A nr 268/2013 z dnia 11 marca 2013 roku dniem pierwszego notowania Obligacji Serii H Spółki w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst będzie 13 marca 2013 r. Obligacje serii H będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ROB0116". Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d3b3wt8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b3wt8

Podziel się opinią

Share
d3b3wt8
d3b3wt8