Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie znaczących umów w ramach Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. (26/2015)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie znaczących umów w ramach Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. (26/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Zawarcie znaczących umów w ramach Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), niniejszym informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku Spółka zawarła z Selenium spóła z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (?Selenium?), w której jedynym akcjonariuszem jest Spółka, a jedynym komplementariuszem jest Selenium sp. z o.o., w której jedynym wspólnikiem jest Spółka, umowę objęcia 45.077.763 akcji zwykłych imiennych serii C Selenium o wartości nominalnej i emisyjnej 1 PLN każda i łącznej wartości emisyjnej wynoszącej 45.077.763,00 PLN (?Akcje Serii C?), wyemitowanych w ramach podwyższenia o kwotę 45.077.763,00 PLN kapitału zakładowego Selenium. Objęcie Akcji Serii C nastąpiło w zamian za wniesiony na podstawie umowy cesji zawartej 12 marca 2015 roku pomiędzy Spółką a Selenium wkład niepieniężny w formie wierzytelności Spółki o zapłatę odsetek z umów pożyczek, które zostały udzielone przez Spółkę na rzecz spółek z Grupy ROBYG w latach 2009 ? 2014, naliczonych do dnia 28 lutego 2015 roku o łącznej wartości 45.077.763,00 Jednocześnie, Zarząd
Spółki informuje, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Spółka w tożsamej transakcji objęła 44.660.971 akcji zwykłych imiennych serii B Selenium o łącznej wartości emisyjnej wynoszącej 44.660.971,00 zł w zamian za wkład niepieniężny w wierzytelności o zapłatę odsetek z umów pożyczek, które zostały udzielone w latach 2009 ? 2014 przez Spółkę na rzecz spółek z Grupy ROBYG oraz jednostek będących wspólnym przedsięwzięciem Grupy ROBYG i zewnętrznych partnerów biznesowych, naliczonych do dnia 31 października 2014 roku o łącznej wartości 44.660.971 zł. Łączna wartość obu powyższych transakcji z okresu dwunastu miesięcy wynosi 89.788.734,00 zł i tym samym przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Rzeczypospolitej 1
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo