Trwa ładowanie...
d3pwiry
d3pwiry
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A.?Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A. w trybie art. 160 usta...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A.?Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (26/2010)
Share
d3pwiry

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A.?Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 r. otrzymał informację od Pana Oscara Kazanelsona?Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki w dniach 29 grudnia oraz 30 grudnia 2010 roku. Pan Oscar Kazanelson nabył w dniu 29 grudnia 2010 roku 23.952 akcji Spółki w transakcjach o łącznej wartości 41.513,51 zł i po średnim kursie 1,73 zł za jedną akcję. W dniu 30 grudnia 2010 roku Pan Oscar Kazanelson nabył 23.198 akcji Spółki w transakcjach o łącznej wartości 41.165,65 zł i po średnim kursie 1,77 zł za jedną akcję. W sumie łączna wartość transakcji dokonanych przez Pana Oskara Kazanelsona we wskazanych datach wyniosła 82.679,16 zł.Powyższe transakcje zostały dokonane w ramach obrotu na rynku regulowanym GPW w trybie maklerskich zleceń nabycia.Podstawa prawna:Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Zbigniew OkońskiEyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A.Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pwiry

Podziel się opinią

Share
d3pwiry
d3pwiry