Trwa ładowanie...

Rodzicowi wychowującemu kilka dzieci przysługuje wyższa ulga

Od 1 stycznia 2013 r. podatnik wychowujący tylko jedno dziecko i zarabiający powyżej ustawowego limitu nie może skorzystać z ulgi z tego tytułu. Aby jednak wzmocnić politykę prorodzinną, rząd zdecydował o możliwości odliczenia wyższych kwot przez rodziców wielodzietnych.
Share
Rodzicowi wychowującemu kilka dzieci przysługuje wyższa ulga
Źródło: Fotolia, Fot: Iurii Sokolov
d4jx3vs

Jest to szczególnie istotna informacja dla osób rozliczających PIT za 2013 r. Wiele z nich ma mnóstwo kłopotów z odliczeniem ulgi na dzieci, ponieważ nie wie czy została ona całkowicie zlikwidowana, albo czy jeszcze przysługuje im prawo do skorzystania z tego rodzaju preferencji.

Bardzo pomocny w rozwiązaniu tych problemów może być np. całkowicie darmowy program PIT pro 2013. Po wybraniu przez podatnika sposobu rozliczenia oraz źródła przychodów, a następnie zaznaczeniu odliczenia ulgi prorodzinnej, intuicyjny system poprosi użytkownika o wskazanie liczby wychowywanych dzieci. Dzięki temu rozliczając PIT znacznie minimalizujemy ryzyko popełnienia błędów rachunkowych wynikających z błędnego obliczenia kwoty ulgi.

Przypomnijmy, że ulgę prorodzinną mogą odliczyć osoby rozliczające się według skali podatkowej (18 i 32 proc.), które w 2013 r. były rodzicami wykonującymi władzę rodzicielską, opiekunami prawnymi zamieszkującymi z dzieckiem lub pełnili funkcję rodziców zastępczych. Rozlicza się ją w formularzach PIT-36 lub PIT-37, dołączając do nich załącznik PIT/O. Należy jednak pamiętać, że nie każdy rodzic wychowujący jedno dziecko może skorzystać z ulgi.

d4jx3vs

Wychowuję dwójkę dzieci

Podatnik wychowujący dwójkę dzieci może w ramach ulgi za każdy miesiąc kalendarzowy sprawowania nad nimi opieki odliczyć kwotę w wysokości 92,67 miesięcznie (1112,04 zł rocznie). Ponadto w sytuacji wychowywania dwójki pociech nie ma znaczenia wysokość uzyskanego dochodu przez podatnika w danym roku.

Przykład 1

Państwo Nowakowie wychowują dwoje dzieci. Syn w tym roku uczy się w gimnazjum, a córka jest uczennicą szkoły podstawowej. W takim przypadku ulga wyniesie 2224,08 zł, czyli 1112,04 zł (12 x 92,67 zł – kwota odliczenia na syna) + 1112,04 zł (12 x 92,67 zł – z tytułu wychowywania córki).

d4jx3vs

Wychowuję trójkę dzieci

W ramach ulgi na pierwsze i drugie dziecko podatnik może odliczyć po 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie). Natomiast na trzecie dziecko kwota odliczenia wzrasta do 139,01 zł miesięcznie (1668,12 zł rocznie). Dodatkowo w przypadku wychowywania trojga dzieci nie ma znaczenia wysokość dochodu osiągniętego przez podatnika w danym roku.

Przykład 2

Państwo Kowalscy wychowują odpowiednio trójkę dzieci w wieku 14, 10 i 5 lat. W ich przypadku łączna kwota odliczenia wyniesie 3892,20 zł, czyli 2224,08 (2 x 1112,04 zł – ulga z tytułu wychowywania dwójki najstarszych dzieci) + 1668,12 zł (12x 139,01 zł – ulga z tytułu wychowywania trzeciego, najmłodszego dziecka).

d4jx3vs

Wychowuję czwórkę lub większą liczbę dzieci

W takim przypadku kwota odliczenia w ramach ulgi wynosi:

  • na pierwsze i drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie),
  • na trzecie dziecko 139,01 zł miesięcznie (1668,12 zł rocznie),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko 185,34 zł miesięcznie (2224,08 zł rocznie).

Ponadto w przypadku wychowywania czworga dzieci (lub większej ich liczby) nie ma znaczenia wysokość osiąganych dochodów przez podatnika w danym roku.

Przykład 3

Państwo Malinowscy są rodzicami czworga dzieci w wieku 15, 13, 8 i 5 lat. W ich przypadku kwota ulgi wyniesie 6114,28 zł, czyli 2224,08 zł (2 x 1112,04 zł – ulga z tytułu wychowywania dwójki najstarszych dzieci) + 1668,12 zł (12 x 139,01 zł – ulga z tytułu wychowywania trzeciego dziecka w wieku 8lat) + 2224,08 zł (12 x 185,34 zł – ulga z tytułu wychowywania czwartego dziecka w wieku 5 lat).

Kamil Sztandera
Podatnik.info

d4jx3vs

Podziel się opinią

Share
d4jx3vs
d4jx3vs