Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

RONSON EUROPE N.V. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2014)

RONSON EUROPE N.V. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2014)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
RONSON EUROPE N.V.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Treść raportu: Zarząd spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie (?Spółka") informuje niniejszym, iż zgodnie z uchwałą podjętą podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o wyborze Ernst & Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2014. Odpowiednia umowa z Ernst & Young Accountants LLP będzie zawarta w celu umożliwienia audytorowi wykonywania jego obowiązków związanych z przeglądem śródrocznego sprawozdania finansowego jak również z przeprowadzeniem badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Abbreviated name of the issuer: Ronson Europe N.V. Subject: Appointment of the Company’s external auditor Legal basis: Article 56, section 1.2 of the Public Offering Act – current and interim reports The Report: The Management Board of Ronson Europe N.V. with its registered seat in Rotterdam (the “Company”), hereby informs that further to the resolution adopted by the General Meeting of Shareholders during its session on 30th of June 2014, the Supervisory Board of the Company has decided to appoint Ernst & Young Accountants LLP as the Company’s external auditor for the financial year 2014. The appropriate agreement with Ernst & Young Accountants LLP will be concluded in order to allow the auditor to perform its duties related to review of the half-year accounts of the Company as well as to do the audit of the full year accounts for 2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RONSON EUROPE N.V.
(pełna nazwa emitenta)
RONSON EUROPE N.V. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
3012NJ Rotterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Weena 210-212
(ulica) (numer)
+ 48 22 823 97 98 +48 22 823 97 99
(telefon) (fax)
mpilich@ronson.pl www.ronson.pl
(e-mail) (www)
NL8181.32.061 024416758
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Tomasz Łapiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at