Trwa ładowanie...
drc5bn7
espi

ROVESE - Informacja o powołaniu osób zarządzających (6/2012)

ROVESE - Informacja o powołaniu osób zarządzających (6/2012)

Share
drc5bn7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROVESE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o powołaniu osób zarządzających | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rovese Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) z siedzibą w Kielcach informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki oraz § 30 pkt 13 Regulaminu Działalności Rady Nadzorczej podjęła w dniu 24 stycznia 2012 r. uchwały w sprawie powołania, na okres do końca wspólnej kadencji obecnego Zarządu, następujących osób zarządzających Emitenta: 1/ Pana Wojciecha Stankiewicza na członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki, 2/ Pana Michała Wólczyńskiego na członka Zarzadu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki d.s. marketingu, 3/ Pana Tomasza Rejmana na członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki d.s. operacyjnych, 4/ Pana Michała Romańskiego na członka Zarządu Spółki. Poniżej Emitent przedstawia informacje o wykształceniu i życiorysach zawodowych powołanych osób zarządzających. 1/ Pan Wojciech Stankiewicz, urodzony w 1970r., jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł magistra
na Wydziale Handlu Zagranicznego SGH uzyskał z wyróżnieniem w 1993 roku. Jest również absolwentem programu MBA na INSEAD we Francji, który ukończył z wyróżnieniem w 1995. W latach od 1993 do 2008 - w McKinsey & Company, od 2002 jako Partner. W ramach pracy w McKinsey doradzał klientom w Polsce i na świecie przede wszystkim w zakresie strategii, restrukturyzacji i organizacji. Był m.in. odpowiedzialny za sektory dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego. Pracował rok w biurze McKinsey w Nowym Jorku, realizował również projekty w Europie Zachodniej, Rosji, Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Od roku 2008 prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną głównie jako współzałożyciel i Członek Zarządu Metropolitan Capital Solutions oraz Kapitał Ziemski. Pan Wojciech Stankiewicz jest członkiem Rady Nadzorczej spolek Barista SA i Sports Hospitality Spzoo, dyrektorem w spolce prawa cypryjskiego Bronzvale Ltd. oraz członkiem Zarządu w spolkach Barista Holdings Spzoo, Kapital Ziemski Spzoo, Metropolitan Capital Solutions
Spzoo i Terra Spzoo. Działalność w ww spółkach nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Pan Wojciech Stankiewicz nie zajmował dotychczas żadnych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Wojciech Stankiewicz nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem spółki Rovese SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2/ Pan Michał Wólczyński, urodzony w 1977r., jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Przebieg kariery zawodowej obejmuje pracę m.in. w: firmie doradczej Kolaja & Partners (2001-2006) oraz Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris (2006-2011). W firmie Kolaja&Partners Pan Wólczyński uczestniczył i prowadził projekty w zakresie restrykturyzacji, strategii
marketingu i sprzedaży oraz operacji. W Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris przez ostatenie lata pełnił funkcje członka Zarządu Dyrektora Marketingu i Sprzedaży. Pan Michał Wólczyński nie zajmował dotychczas żadnych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Michał Wólczyński nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3/ Pan Tomasz Rejman, urodzony w 1968r, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Przebieg kariery zawodowej obejmuje pracę m.in. w: Procter & Gamble Poland (1993-1999), McKinsey & Company (1999-2004), PKN ORLEN/ UNIPETROL (2005-2011). Pan Tomasz Rejman nie zajmował dotychczas żadnych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Tomasz Rejman nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4/ Pan Michał Romański, urodzony w 1974r, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Zarządzania, specjalności Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw oraz Rachunkowość (1998), studiów podyplomowych w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi (1999) oraz International MBA w St. Gallen Business School oraz Krakowskiej Szkole Biznesu (2009). Od 2003 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Przebieg kariery zawodowej obejmuje m.in.: Deloitte Audyt Sp. z o.o., ostatnie stanowisko - starszy menedżer audytu (1998-2009). Od czerwca 2010 roku zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Finansów w Rovese S.A. Od listopada 2010 roku pełni funkcje
zarządzające i nadzorujące w spółkach Grupy Kapitałowej Emitenta. Od sierpnia 2011 sprawował funkcję Prokurenta w Spółce Rovese S.A. Pan Michał Romański nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem spółki Rovese SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drc5bn7

| | | ROVESE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROVESE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 315 80 03 | | 041 315 80 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rovese.com | | www.rovese.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 564-000-16-66 | | 110011180 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Wojciech Stankiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drc5bn7

Podziel się opinią

Share
drc5bn7
drc5bn7