Trwa ładowanie...
d3t82ai
espi

ROVESE S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta (20/2013)

ROVESE S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta (20/2013)
Share
d3t82ai

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROVESE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ROVESE S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2013 r. Emitent otrzymał drogą faksową zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. informujące, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Rovese S.A., zawartych w dniu 10 czerwca 2013 r., Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (dalej: Aviva OFE) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%. Przed rozliczeniem ww. transakcji na dzień 12 czerwca 2013 r. Aviva OFE posiadał 40.636.159 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 40.636.159 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 13 czerwca 2013 r. Aviva OFE posiadał 40.322.653 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,97% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 40.322.653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,97%
ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROVESE S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 315 80 03 041 315 80 06
(telefon) (fax)
sekretariat@rovese.com www.rovese.com
(e-mail) (www)
564-000-16-66 110011180
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Wojciech Stankiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t82ai

Podziel się opinią

Share
d3t82ai
d3t82ai