Trwa ładowanie...
ddnrr7p

Rozwój sektora pośrednictwa finansowego zwiększa pole oddziaływania polityki pieniężnej - raport NBP

02.12. Warszawa (PAP) - Rozwój sektora pośrednictwa finansowego w Polsce zwiększa pole oddziaływania polityki pieniężnej NBP, co wraz ze wzrostem wiarygodności polityki pieniężnej...

Share
ddnrr7p

02.12. Warszawa (PAP) - Rozwój sektora pośrednictwa finansowego w Polsce zwiększa pole oddziaływania polityki pieniężnej NBP, co wraz ze wzrostem wiarygodności polityki pieniężnej powinno wzmacniać mechanizm transmisji polityki pieniężnej - wynika z raportu "Mechanizm Transmisji Polityki Pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku?" przygotowanego przez Instytut Ekonomiczny NBP.

"Wnioski z analizy cech strukturalnych polskiej gospodarki można podsumować w sposób następujący: Rozwój sektora pośrednictwa finansowego w Polsce zwiększa pole oddziaływania polityki pieniężnej NBP, co - wraz ze wzrostem wiarygodności polityki pieniężnej - powinno wzmacniać mechanizm transmisji polityki pieniężnej" - napisano w raporcie NBP.

W raporcie zaznaczono, że przegląd cech strukturalnych polskiej gospodarki nie pozwala jednak sformułować jednoznacznej oceny siły poszczególnych kanałów mechanizmu transmisji i jej spodziewanych zmian.

"Choć dominująca rola sektora bankowego w systemie pośrednictwa finansowego oraz rosnąca konkurencja między bankami może wskazywać na potencjalnie silne efekty kanałów stopy procentowej i kredytowych, to jednak w przeciwnym kierunku oddziałują: stosunkowo niski udział kredytu w PKB, dominacja wewnętrznych źródeł finansowania polskich przedsiębiorstw, jak również duży udział aktywów o wysokim stopniu płynności w aktywach sektora banków komercyjnych" - napisano.

ddnrr7p

"Podobnie rosnąca otwartość polskiej gospodarki nie musi koniecznie przyczyniać się do wzmocnienia kanału kursowego mechanizmu transmisji polityki pieniężnej ze względu na rosnący udział handlu wewnątrzkorporacyjnego, w dużym stopniu niezależnego od wahań kursu złotego (oczekiwalibyśmy więc stosunkowo niewielkiego wpływu zmian kursu na sferę realną gospodarki). Wzrost wiarygodności polityki pieniężnej powinien jednak wzmacniać rolę oczekiwań inflacyjnych w mechanizmie transmisji polityki pieniężnej, ograniczając opóźnienia transmisji i koszty dla sfery realnej" - głosi raport NBP.(PAP)

jba/ ana/

ddnrr7p

Podziel się opinią

Share
ddnrr7p
ddnrr7p