Trwa ładowanie...
d416f1c

RPP utrzymała stopy bez zmian, nadal oczekuje powolnego wzrostu cen

Warszawa, 04.11.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała opinię, że w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć, choć sytuacja w gospodarkach wschodzących i niskie ceny surowców zwiększają niepewność dotyczącą tempa powrotu inflacji do celu.

Share
d416f1c

"W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć. Jej wzrostowi będzie sprzyjać stopniowe domykanie się luki popytowej, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy. Jednocześnie źródłem niepewności dotyczącej szybkości powrotu inflacji do celu pozostaje ryzyko silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących i wpływ tego na światową koniunkturę, a także możliwość utrzymania niskich ceny surowców i w efekcie również niskiej inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki" - podała Rada.

Według RPP, w Polsce utrzymuje się stabilny wzrost aktywności gospodarczej, którego głównym czynnikiem jest popyt krajowy. Wzrostowi popytu sprzyja korzystna sytuacja na rynku pracy, dobre nastroje konsumentów, polepszenie sytuacji finansowej firm, a także stabilny wzrost akcji kredytowej. Natomiast ograniczająco na dynamikę popytu w gospodarce oddziałuje niepewność przedsiębiorstw dotycząca perspektyw wzrostu gospodarczego za granicą.

"Ze względu na umiarkowane tempo wzrostu popytu i wciąż ujemną lukę popytową, w gospodarce brak jest obecnie presji inflacyjnej. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Główną przyczyną utrzymywania się deflacji pozostaje silny spadek cen surowców na rynkach światowych. Spadek ten, wraz z umiarkowaną dynamiką płac, ogranicza ryzyko wzrostu presji kosztowej. W tych oczekiwania inflacyjne pozostają bardzo niskie" - czytamy dalej.

d416f1c

Rada podała również w komunikacie, że spadek cen surowców w ostatnich miesiącach przyczynił się do obniżenia inflacji w wielu gospodarkach, w tym w Stanach Zjednoczonych i strefie euro.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.

RPP zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych.

"Zgodnie z listopadową projekcją z modelu NECMOD - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 19 października 2015 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,9% do -0,8% w 2015 r. (wobec -1,1% do -0,4% w projekcji z lipca 2015 r.), 0,4-1,8% w 2016 r. (wobec 0,7-2,5%) oraz 0,4-2,5% w 2017 r. (wobec 0,5-2,6%)" - podano w komunikacie.

d416f1c

Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,9-3,9% w 2015 r. (wobec 3-4,3% w projekcji z lipca 2015 r.), 2,3-4,3% w 2016 r. (wobec odpowiednio: 2,3-4,5%) oraz 2,4-4,6% w 2017 r. (wobec 2,5-4,7%).

Według analityków bankowych, poziom stóp procentowych nie zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy, a większość z nich sądzi, że pierwszych decyzji w tym zakresie powinniśmy spodziewać się dopiero w 2016 r., kiedy rozpocznie się kadencja nowej Rady.

(ISBnews)

d416f1c

Podziel się opinią

Share
d416f1c
d416f1c