Trwa ładowanie...
dyrof2j

RUBICON PARTNERS - Oświadczenie o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanyc ... - EBI

RUBICON PARTNERS - Oświadczenie o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (1/2015)

Share
dyrof2j

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rubicon Partners SA ("Spółka"), zgodnie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje o przyjęciu do stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", z wyłączeniem: Zasada nr II.1.9a "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (...) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo (...)". Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady. W ocenie Spółki dotychczasowe zasady w tym publikowane raporty bieżące, materiały oraz informacje dotyczące walnych zgromadzeń w sposób przejrzysty zapewniają dostęp do istotnych informacji w tym zakresie. Zasada nr II.2 "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1" Spółka prowadzi stronę internetową również w języku angielskim i dokłada starań, aby informacje najistotniejsze dla Emitenta były tłumaczone, nie wszystkie jednak
dokumenty określone szczegółowo w Części II pkt 1 są dostępne w języku angielskim na stronie internetowej. Z uwagi na wysokie koszty oraz obecną strukturę akcjonariatu Spółka będzie gwarantowała funkcjonowanie strony internetowej w wersji angielskiej w ograniczonym zakresie. W przypadku zaistnienia nowych uwarunkowań przedmiotowa kwestia ponownie zostanie rozważona przez Zarząd Spółki. Zasada nr IV.10 "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad". Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady, z uwagi na wysokie koszty oraz obecną strukturę akcjonariatu. W ocenie Spółki publikowane raporty bieżące, materiały oraz informacje dotyczące walnych zgromadzeń w sposób
przejrzysty zapewniają dostęp do istotnych informacji w tym zakresie. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww zasady w przyszłości. Zbiór zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.rubiconpartners.pl w zakładce Ład Korporacyjny/Dobre Praktyki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

dyrof2j

Podziel się opinią

Share
dyrof2j
dyrof2j