Trwa ładowanie...
d4lb1ng

Rubicon Partners SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie ...

Rubicon Partners SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. (1/2015)

Share
d4lb1ng

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Rubicon Partners SA (dalej jako ?Rubicon Partners?; ?Spółka?), działając w trybie art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), informuje o otrzymaniu w dniu 8 stycznia 2015 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 i 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt. 3) ww. ustawy od spółki AMERORG ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Nikozji, na Cyprze, która poinformowała, iż pośrednio stała się właścicielem 455 754 akcji Rubicon Partners SA co stanowi 11,93% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Rubicon Partners SA. Pełna treść zawiadomienia poniżej: Na podstawie art. 69 ust. 1 i 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.) spółka AMERORG ENTERPRISES LIMITED z
siedzibą w Nikozji, na Cyprze, zawiadamia iż, w wyniku przejęcia, w dniu 31.12.2014 r., kontroli nad spółkami Belstrom Holding Ltd., Vondelberg Investment Ltd., Oval Ltd, Eastern Europe Equity Holding Ltd., MVK Investments Ltd pośrednio stała się właścicielem 455 754 akcji RUBICON PARTNERS SA., które dają prawo do 11,93% głosów na walnym zgromadzeniu spółki RUBICON PARTNERS SA. Przed przejęciem kontroli, spółka AMERORG ENTERPRISES LIMITED nie posiadała akcji spółki RUBICON PARTNERS SA. W wyniku przejęcia kontroli nad w/w podmiotami, spółka AMERORG ENTERPRISES LIMITED pośrednio posiada 455 754 akcje RUBICON PARTNERS SA, które stanowią 11,93 % udziału w kapitale i dają prawo do 455 754 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,93 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami,
Spółka informuje, iż posiada spółki zależne, które posiadają akcje Rubicon Partners S.A.: Belstrom Holding Ltd., Oval Ltd., Eastern Europe Equity Holding Ltd., MVK Investments Ltd, Vondelberg Investment Ltd oraz że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka AMERORG ENTERPRISES LIMITED nie wyklucza ani dalszego zwiększenia, ani zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 209 98 00 | | 22 209 98 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

Podziel się opinią

Share
d4lb1ng
d4lb1ng