Trwa ładowanie...
d1rcozq

Rybnik zrealizuje projekt "modelowej rewitalizacji" za blisko 3,5 mln zł

Kosztem blisko 3,5 mln zł samorząd Rybnika zrealizuje projekt służący m.in. łagodzeniu problemów społecznych w wybranych częściach miasta oraz działaniom na rzecz rewitalizacji tych terenów. Dotację na ten cel miasto pozyskało w konkursie "Modelowa Rewitalizacja Miast".

Share
d1rcozq

"Najistotniejszą częścią przedsięwzięcia będą działania mające na celu łagodzenie problemów społecznych na terenach objętych projektem. W pierwszej kolejności będzie to aktywizacja mieszkańców, w czym pomagać będą animatorzy społeczni" - poinformowała we wtorek asystent prezydenta Rybnika Agnieszka Skupień.

Zaplanowano również wykonanie pogłębionych analiz społecznych, ekspertyz budowlanych, realizację w szkołach programu edukacyjnego wzmacniającego lokalną tożsamość, a także dofinansowanie niewielkich inwestycji poprawiających przestrzeń wspólną oraz finansowanie różnego rodzaju inicjatyw społecznych w ramach tzw. mikrograntów.

Projekt obejmie obszary tworzące krajobraz kulturowy 140-tysięcznego Rybnika - fragmenty dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście. Planowane działania rozpoczną się w drugiej połowie tego roku i potrwają do końca 2018.

d1rcozq

Ponad 3,1 mln zł na realizację projektu miasto pozyskało w konkursie Ministerstwa Rozwoju pod nazwą "Modelowa rewitalizacja miast". Spośród 240 zgłoszonych do niego przedsięwzięć wybrano 57, a ostatecznie dofinansowanie dostało 20 - w tym projekt Rybnika pod nazwą "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji".

W zamierzeniu inicjatorów konkursu, dofinansowane projekty powinny później być wzorem dla podobnych przedsięwzięć w innych ośrodkach. Środki pochodzą unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Przedstawiciele samorządu Rybnika podkreślają, że rewitalizacja to nie tylko np. remonty czy poprawa infrastruktury, dlatego rybnicki projekt łączy elementy infrastrukturalne ze społecznymi i edukacyjnymi.

"Należy przede wszystkim pokazać ludziom, że mają wpływ na to, co dzieje się wokół nich. Poczucie sprawczości powoduje odpowiedzialność za przestrzeń, w której się żyje (). Jeżeli wyremontujemy budynki, a nie pomożemy ludziom tam mieszkającym, nie osiągniemy spodziewanego efektu. Rewitalizacja nie może też dotyczyć jednego obiektu, tylko musi być realizowana obszarowo i dotyczyć ulicy, kwartału czy też osiedla" - mówił w styczniu ekspert resortu rozwoju Jarosław Ogrodowski, który wspierał rybnickich samorządowców w staraniach o dotację.

W kolejnym etapie, m.in. na podstawie wniosków płynących z projektu, samorząd będzie mógł ubiegać się o kolejne środki, np. unijne oraz z funduszy ekologicznych czy Banku Gospodarstwa Krajowego, aby kontynuować i rozwijać rewitalizację wybranych obszarów miasta.

d1rcozq

Podziel się opinią

Share
d1rcozq
d1rcozq