Trwa ładowanie...
d2lvzs0
d2lvzs0

Rząd za skuteczniejszymi karami za złamanie dyscypliny finansów

19.07. Warszawa (PAP) - Rząd opowiedział się we wtorek za zmianą w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która pozwoli skuteczniej wymierzać...
Share
d2lvzs0

19.07. Warszawa (PAP) - Rząd opowiedział się we wtorek za zmianą w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która pozwoli skuteczniej wymierzać kary za niezgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

"Zaproponowano przepisy, które doprecyzowują obowiązujące regulacje dotyczące odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o to, aby można było skuteczniej karać osoby odpowiedzialne za jej naruszenie, a w efekcie eliminować niezgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi" - napisano w komunikacie CIR.

Zdaniem służb prasowych rządu przewidywane rozwiązania powinny usprawnić i przyspieszyć procedury związane z wydawaniem rozstrzygnięć w tych sprawach. Zmiany dotyczą głównie określania wymiaru kar za nieprzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, tak aby ich dotkliwość odzwierciedlała skalę naruszenia tej dyscypliny.

d2lvzs0

Proponowane przez rząd zmiany doprecyzowują zasady sprawowania nadzoru administracyjnego nad komisjami orzekającymi przez przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Projekt ustanawia nadzór ministra finansów nad Główną Komisją Orzekającą i Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych.

"Zaproponowano utworzenie trzech międzyresortowych komisji orzekających w miejsce kilkunastu resortowych. Nowe komisje działałyby przy ministrach: finansów, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości" - informuje CIR.

Rząd zgodził się, by odrębnie określić odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny, związane z zaniedbaniem lub niewypełnieniem obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

"Postanowiono, że odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będą podlegały osoby dokonujące poszczególnych czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne" - podał CIR.

d2lvzs0

W komunikacie podano, że projekt przewiduje szerszy zakres penalizowania nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ponadto proponowana przez rząd zmiana szczegółowo wymienia przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Uporządkowano i uzupełniono przepisy dotyczące oceny szkodliwości czynu dla finansów publicznych.

"Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze, sprzyjające gospodarowaniu środkami publicznymi w sektorze finansów publicznych" - zastrzega CIR w komunikacie.

Znowelizowana ustawa ma wejść życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

mmu/ je/

d2lvzs0

Podziel się opinią

Share
d2lvzs0
d2lvzs0