Trwa ładowanie...
d1x4q3t

Rząd zatwierdził kontrakty terytorialne dla województwa podkarpackiego

Warszawa,02.12.2014 (ISBnwes) - Rada Ministrów zatwierdziła kontrakt terytorialny dla województwa podkarpackiego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wcześniej rząd przyjął kontrakty dla 14 innych województw.

Share
d1x4q3t

Kontrakt terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa, przy realizacji których mają współpracować obie jego strony: rządowa i samorządowa.

"Kontrakt terytorialny dla województwa podkarpackiego będzie obowiązywał w latach 2014-2023. Źródłami jego finansowania będą w szczególności: środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz budżety: państwa, województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne" - czytamy w komunikacie CIR.
W ramach kontraktu chodzi o takie działania, jak: poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu gospodarczego, zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej województwa, lepsze gospodarowanie wodami, lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa (chodzi o działania w obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz sportu i turystyki).

Kolejne cele to zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie, podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie, poprawa dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, rozwój miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych oraz kompleksowa rewitalizacja i rekultywacja obszarów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi i gospodarczymi oraz terenów zdegradowanych (poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych).

(ISBnews)

d1x4q3t

Podziel się opinią

Share
d1x4q3t
d1x4q3t