Trwa ładowanie...
d2x9y4n

"S": potrzebne gwarancje dla młodych ludzi, którzy zostaną bez pracy (aktl.)

# dochodzi wypowiedź wiceministra pracy Jacka Męciny #
Share
d2x9y4n

18.11. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Konieczne są gwarancje dla młodych bez pracy; dalsza nauka czy staż pozwolą im szybciej wrócić na rynek - głosi raport "S". W 2016 r. w cztery miesiące od zarejestrowania każdy młody bezrobotny powinien dostać pracę lub w pełni subsydiowany staż czy szkolenie - zapowiada MPiPS.

"Nasz raport przedstawia założenia tzw. +Europejskiego Ramowego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia Młodych+. To dokument przygotowany w ub. roku przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, której członkiem jest między innymi NSZZ +Solidarność+; nawiązuje do dokumentu znanego jako +Gwarancja dla Młodych+ przyjętego przez Radę Europejską" - tłumaczył adiunkt w Katedrze Socjologii Ekonomicznej SGH i autor raportu dr Jan Czarzasty podczas prezentacji raportu we wtorek w Warszawie.

NSZZ "S" wyjaśnił, że zaangażował się w opracowanie raportu "Przygotowanie Wdrożenia Europejskiego Ramowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia Młodych" ze względu na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia jego zaleceń. "Zebrano w nim doświadczenia z państw, w których założenia +Gwarancji dla Młodych+ zastosowano przed ich powstaniem na poziomie UE, a także informacje o dobrych praktykach z krajów, w których młodzi ludzie mają duże problemy na rynku pracy. Adresatami zaleceń, są przede wszystkim partnerzy społeczni - związki zawodowe i organizacje pracodawców, na poziomie krajowym i europejskim, ale także rządy państw członkowskich i instytucje edukacyjne" - podkreślił.

d2x9y4n

Raport obejmuje pięć krajów europejskich, wynika z niego przede wszystkim wyraźna różnica między krajami, które swoje gwarancje dla młodych zaczęły realizować, zanim jeszcze pojawiło się zalecenie europejskie, a Polską, Litwą i Włochami.

"Najważniejszą konkluzją i główną rekomendacją naszego raportu jest potrzeba wdrażania +Gwarancji dla Młodych+. Po drugie rozwój kształcenia dualnego, czyli to, z czego doskonale korzystają Niemcy, oraz - z państw objętych naszym raportem - Austria i, w trochę innym modelu, Finlandia. Spośród tych państw, które objęliśmy badaniem, te dwa państwa mają rekordowo niskie poziomy bezrobocia wśród młodych, a także niski udział młodych osób pozostających poza systemem edukacji formalnej i szkoleń" - przekonywał Czarzasty.

"Gwarancje dla młodych" to zalecenia dla państw członkowskich UE, co powinny zrobić w zakresie polityki rynku pracy. "Dokument wskazuje, że powinny starać się jak najwięcej, aby ten krytyczny etap w życiu każdego młodego człowieka, czyli przejście z edukacji formalnej do pracy stał się możliwie najłatwiejszy, a on jest w tej chwili niesamowicie trudny, wiemy to z doświadczeń polskich absolwentów" - wyjaśniał naukowiec.

Zalecenia "Gwarancji" mówią o potrzebie szczególnego wsparcia na rynku pracy osób do 25. roku życia, tak, aby młodzi ludzie, którzy skończą edukację i nie będą mogli znaleźć pracy, albo tę pracę stracą, mogli jak najszybciej (w dokumencie wskazany jest okres czterech miesięcy) otrzymać ofertę pracy, nauki, doskonalenia zawodowego lub stażu.

d2x9y4n

Autor raportu wskazał także m.in. na potrzebę silniejszego zaangażowania partnerów społecznych w politykę oświatową (zwłaszcza w kształcenie ustawiczne), konieczność walki partnerów społecznych z barierami utrwalającymi segmentację rynku pracy, a także rozwijanie przez związki zawodowe oferty adresowanej do młodych ludzi.

"Póki co, nie można krytykować rządu w dziedzinie ograniczania bezrobocia wśród osób młodych. Na razie nie wiemy, jakie będą efekty wdrażania znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia. To bardzo radykalna reforma, której nie było od wielu lat, należy się cieszyć z tego, że w nowelizacji została zawarta odrębna kategoria osób bezrobotnych do 30. roku życia, że są dla nich stworzone instrumenty aktywizujące młodych ludzi - bony zatrudnieniowe, stażowe, bony na zasiedlenie, szkoleniowe. Jak te narzędzia będą funkcjonować, będziemy mogli ocenić w przyszłym roku. Państwo na pewno mogłoby robić więcej, ale pozytywne jest to, że zaczęło coś robić" - ocenił Czarzasty.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina powiedział PAP we wtorek po południu, że Polska była jednym z dwóch pierwszych krajów UE, który złożył program gwarancji dla młodych bezrobotnych. "Od tego czasu ponad 100 tys. bezrobotnych młodych osób znalazło zatrudnienie, ale przede wszystkim znaleźli oni też oferty staży, przygotowania zawodowego, aktywizacji" - wyliczał. "Z naszych informacji wynika, że 45 proc. młodych bezrobotnych otrzymało wsparcie w ciągu czterech miesięcy. Chcemy uzyskać standard wyznaczony w programie +Gwarancje dla Młodych+ w okresie dwóch lat. Już w przyszłym roku gdy ruszy program +Power+, czyli uruchomione zostaną środki UE na gwarancje - wtedy mam także nadzieję, że organizacje pracodawców i związki zawodowe zaangażują się w programy aktywizacji - 75 proc., młodych bezrobotnych otrzyma wsparcie" - kontynuował.

I zapowiedział: "W roku 2016 powinniśmy osiągnąć standard, zgodnie z którym w ciągu czterech miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy każdy młody człowiek otrzyma - jeżeli nie ofertę pracy - to w pełni subsydiowaną ofertę stażu lub szkolenia".

d2x9y4n

Podziel się opinią

Share
d2x9y4n
d2x9y4n