Trwa ładowanie...
d3bce0x
espi

SAPLING - Odwołanie prognozy wyników finansowych na koniec 2014 roku podmiotu zależnego (28/2014) - EBI

SAPLING - Odwołanie prognozy wyników finansowych na koniec 2014 roku podmiotu zależnego (28/2014)

Share
d3bce0x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie prognozy wyników finansowych na koniec 2014 roku podmiotu zależnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sapling S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że po przeprowadzeniu analizy odnotowanych przychodów, osiągniętych przez podmiot zależny Sapling Sp. z o.o., postanawia w całości odwołać prognozy finansowe podmiotu zależnego na koniec 2014 roku opublikowane w Dokumencie Informacyjnym z dnia 04 grudnia 2013 roku. Odwołanie prognoz związane jest przede wszystkim z opóźnieniem procesu wdrożenia dwóch produktów kluczowych dla osiągnięcia prognozowanego poziomu przychodów w roku 2014. Dotyczy to oczyszczalni ścieków w technologi SBAR oraz oczyszczalni ścieków w technologii SBHR. Powodem opóźnienia był długotrwały proces negocjacji z kontrahentami umowy dystrybucyjnej, która dotyczy technologii SBAR oraz umowy licencyjnej obejmującej technologię SBHR. Proces wdrożenie niniejszych produktów do sieci dystrybucji nastąpił równolegle i rozpoczął się na przełomie października i listopada br,, tj. pod koniec sezonu w budownictwie, co w znaczący sposób obniża przychody z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych i
udzielonych licencji. Proces implementacji technologii modułu do redukcji osadów ściekowych do urządzeń licencjobiorcy ze względów formalnych wydłużył się, z tego tytułu opóźniły się również przychody opłaty licencyjnej do spółki. Oddziaływanie na korektę przychodów ma również nieosiągnięcie zakładanego poziomu obrotu eksportowego spółki z Partnerem z Federacji Rosyjskiej, co podyktowane jest w główniej mierze ogólną sytuacją polityczną i wyhamowaniem wymiany eksportowej również w zakresie dystrybucji techniki oraz transferu technologii. Spółka zrealizowała strategiczne założenia dotyczące rozwoju asortymentu produktowo-technologicznego, jednak ze względu na opóźniony proces finalizacji wdrożenia przychody z wymienionego tytułu również uległy translokacji w czasie. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bce0x

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Jankowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bce0x

Podziel się opinią

Share
d3bce0x
d3bce0x