Trwa ładowanie...
d2xsvs7
espi

SAPLING - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (27/2014) - EBI

SAPLING - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (27/2014)
Share
d2xsvs7
NEW CONNECT
Raport EBI nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2014 z dnia 01 października 2014 r., informuje że w dniu 07 listopada 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 31 października 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Sapling Sp. z o.o. z kwoty 200.000 PLN do kwoty 540.000 PLN, tj. o kwotę 340.000 PLN poprzez utworzenie 6.800 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Po rejestracji kapitału zakładowego Emitent posiada 64,81% udziału w kapitale zakładowym Sapling Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Jankowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xsvs7

Podziel się opinią

Share
d2xsvs7
d2xsvs7