Trwa ładowanie...
d1qahna
d1qahna
espi

SAPLING S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/ ...

SAPLING S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1qahna
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
SAPLING S.A.
Temat
Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Sapling S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 lutego 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji kupna akcji Spółki przez Członka Zarządu Spółki, na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Data i rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 13 lutego 2015 r. Pani Agnieszka Jankowska nabyła 725.000 akcji Spółki po cenie 0,10 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qahna

Podziel się opinią

Share
d1qahna
d1qahna