Trwa ładowanie...
ddvwq7n
31-10-2016 20:10

Seco/Warwick odwołuje cele finansowe, połączy się ze spółką zależną SW Europe

Warszawa, 31.10.2016 (ISBnews) - Zarząd Seco/Warwick przyjął dziś zmodyfikowaną strategię, która zakłada m.in. połączy się ze spółkę w 100% zależną Seco/Warwick Europe (w drodze przejęcia), podała spółka. Jednocześnie Seco/Warwick odwołało cele finansowe i podtrzymało założenie o wypłacie minimum 50% zysku w formie dywidendy.

ddvwq7n
ddvwq7n

"Zamierzone połączenie spółek nastąpi w ramach zmodyfikowanej strategii rozwoju Grupy Seco/Warwick na lata 2017-2021 przyjętej w dniu dzisiejszym" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Seco/Warwick uzyskał już zgodę rady nadzorczej na przejęcie. Obie spółki uzgodniły i podpisały już plan połączenia, podano także.

"Zgodnie z zaakceptowanym przez obie spółki planem połączenia, połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na SW S.A. (spółkę przejmującą) całego majątku SW Europe (spółki przejmowanej) w drodze sukcesji uniwersalnej. W wyniku połączenia SW S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, a spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru" - czytamy dalej.

Mając na uwadze fakt, że SW S.A. jest jedynym wspólnikiem SW Europe, zgodnie z art. 515 § 1 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego. oraz zmiany statutu SW S.A.

ddvwq7n

"Konieczność modyfikacji poprzedniej strategii wynika z zaistnienia czynników wewnętrznych i zewnętrznych, których charakter i skala były odmienne od zakładanych. Rozbieżność między stanem faktycznym a przyjętymi założeniami wynikała przede wszystkim z niezrealizowania się części przesłanek makroekonomicznych, tj. zanotowania rzeczywistych dynamik wzrostu PKB na niektórych rynkach zbytu Grupy niższych niż zakładano, co z kolei skutkowało ponadprzeciętnym wzrostem konkurencji na pozostałych kluczowych rynkach. Kolejnym powodem trudności w realizacji pierwotnej strategii był fakt, że skala wyzwań organizacyjnych w zagranicznych spółkach zależnych Grupy, a zatem potrzeba zmian i związanych z nimi nakładów finansowych, czasowych itp., była wyższa niż wstępnie zakładano" - tłumaczy Seco/Warwick.

Ze względu na te przesłanki, zarząd zdecydował o odstąpieniu od realizacji celów o charakterze finansowym zaprezentowanych w 2012 r., zaktualizowanych w 2014 r.

"Jednocześnie przedłużono okres ważności strategii na lata 2017-2021 oraz dokonano w niej modyfikacji dotyczących głównie obszaru struktury i organizacji Grupy. Podtrzymano również założenie o wypłacie minimum 50% zysku w formie dywidendy" - napisano w komunikacie.

Według zaktualizowanej w kwietniu 2014 r. strategii, zarząd przewidywał osiągnięcie 1 mld zł przychodów Grupy w 2019 r., przy założeniu średniej rocznej stopy wzrostu przychodów (CAGR) w okresie 2013-2019 na poziomie 13%. Pierwotnie zarząd zakładał osiągnięcie 1 mld zł przychodów w 2016 r.

ddvwq7n

"Modyfikacje strategii rozwoju na lata 2017-2021 zakładają podjęcie następujących działań:

- połączenie spółek SW S.A. i SW Europe w obszarze produkcyjnym, dystrybucyjnym, organizacyjnym, zarządczym i prawnym

- dostosowanie struktur i bazy kosztowej spółek zależnych do obecnych możliwości sprzedażowych

- wprowadzenie nowej systematyki zarządzania regionalnego w ramach Grupy z ustaleniem podziału nadzoru biznesowego na 3 obszary (Europa, Azja i Pacyfik oraz Ameryki):

ddvwq7n

- dalsza rozbudowa struktur i kompetencji sprzedażowo-serwisowych oraz usług posprzedażowych w spółkach zależnych

- wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP

- standaryzacja części oferty pod kątem produktowym, technicznym i procesowym" - czytamy dalej w materiale.

Wymienione działania mają według założeń doprowadzić do osiągnięcia następujących nadrzędnych celów, tj. realizacji koncepcji tzw. zrównoważonego rozwoju oraz jak najszybszego osiągnięcia progu rentowności we wszystkich spółkach zależnych, podano także.

ddvwq7n

"Skuteczne wdrożenie zmodyfikowanej strategii biznesowej na lata 2017-2021 umożliwi bardziej efektywne realizowanie celów gospodarczych Grupy poprzez uzyskanie oszczędności kosztowych oraz stworzenie fundamentów do dalszego rozwoju ekonomicznego. Zarząd przedłoży modyfikacje strategii do akceptacji rady nadzorczej" - podsumowano w komunikacie.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 462,9 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)

ddvwq7n
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
ddvwq7n