Trwa ładowanie...
d3dcnos

SECO/WARWICK S.A. - Informacja o zdarzeniach mających negatywny wpływ na wyniki finansowe roku 20 ...

SECO/WARWICK S.A. - Informacja o zdarzeniach mających negatywny wpływ na wyniki finansowe roku 2014 (19/2015)

Share
d3dcnos
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-14
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Informacja o zdarzeniach mających negatywny wpływ na wyniki finansowe roku 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 23 stycznia 2015 oraz mając na względzie rzetelność komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w toku konsultacji z audytorem Spółki, badającym sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane za rok 2014 oraz po zaopiniowaniu przez Komitet Audytu, w dniu 13 kwietnia 2015 podjął uchwałę o zmianie wysokości odpisu aktualizującego wartość inwestycji w spółkę zależną SECO/WARWICK do Brasil z kwoty 7,0 mln zł do kwoty 16,5 mln zł. Ponadto, w wyniku podobnej procedury Zarząd Emitenta podjął uchwałę o dokonaniu odpisu wartości inwestycji w spółkę zależną SECO/WARWICK Allied w Indiach w wysokości 9,1 mln zł. Kwoty te obciążą wyniki Grupy za rok 2014. Jednostkowe i skonsolidowane audytowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostanie przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2015. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dcnos

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SECO/WARWICK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 66-200 | | Świebodzin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sobieskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 68) 38 20 500 | | (0 68) 38 20 555 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@secowarwick.com.pl | | www.secowarwick.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | PL9270100756 | | 970011679 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dcnos

Podziel się opinią

Share
d3dcnos
d3dcnos