Trwa ładowanie...
d1qahna
d1qahna
espi

SECO/WARWICK S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadze ...

SECO/WARWICK S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A. (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1qahna

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 13 lutego 2015 roku w wyniku nabycia akcji własnych Spółki, zwiększył się jej udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%. Zmiana udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nastąpiła w wyniku nabycia 1.073.783 akcji własnych Spółki w dniu 13 lutego 2015 roku. Przed dokonaną transakcją stan posiadania wynosił: Liczba akcji posiadanych 0 Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 0% Liczba głosów z tych akcji 0 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 0% Po dokonanej transakcji stan posiadania wynosi: Liczba akcji posiadanych 1.073.783 Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 9,999993% Liczba głosów z tych akcji 1.073.783 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,999993% Spółka jednocześnie informuje, że: - na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Spółki posiadających akcje Spółki. - Na dzień złożenia zawiadomienia brak jest osób trzecich, z którymi Spółka zawarła
umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 Świebodzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobieskiego 8
(ulica) (numer)
(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555
(telefon) (fax)
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
(e-mail) (www)
PL9270100756 970011679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qahna

Podziel się opinią

Share
d1qahna
d1qahna