Trwa ładowanie...
d4msnd4

Sejm/ Projektami ustaw ws. likwidacji MSP ponownie zajmie się komisja

Dwa rządowe projekty ustaw dotyczące likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa zostały we wtorek skierowane do ponownego rozpatrzenia przez sejmową Komisję do spraw Energii i Skarbu Państwa.

Share
d4msnd4

We wtorek na posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie dwóch rządowych projektów ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W jego trakcie PiS i Nowoczesna złożyły poprawki, w związku z tym Sejm skierował ponownie projekt do dalszych prac w Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa. Według informacji ze strony internetowej Sejmu komisja zajmie się projektami w środę.

Zgodnie z projektami, Ministerstwo Skarbu Państwa zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r., co jest zgodne z zapowiedziami premier Beaty Szydło. Rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów.

Poseł Wojciech Zubowski (PiS) w trakcie drugiego czytania przedstawił sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która obradowała nad obydwoma projektami przez ok. 7 godzin w poniedziałek.

d4msnd4

"Podczas prac komisji zgłoszono szereg poprawek, które także omawiane były na posiedzeniu. Dotyczyły one m.in. wpisania do ustawy spółek, których sprzedaż akcji jest zabroniona, zachowania uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych osób, które złożyły odpowiednie egzaminy na mocy poprzednio obowiązujących ustaw, czy też sposobu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa" - wymieniał poseł sprawozdawca. Jak dodał, największą ilość poprawek, przyjętych na posiedzeniu komisji, to poprawki redakcyjne i legislacyjne. "Komisja wnosi o przyjęcie omawianych projektów wraz z przyjętymi podczas posiedzenia poprawkami" - powiedział Zubowski.

Poprawki w trakcie drugiego czytania zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość oraz Nowoczesna. Ewa Malik (PiS) złożyła 12 poprawek do projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Jak powiedziała, mają one charakter redakcyjno-legislacyjny. Dodała, że Klub PiS opowiada się za wprowadzeniem tych poprawek i popiera projekty ustaw wraz z tymi proponowanymi poprawkami. Dodatkowe poprawki złożył poseł Marek Suski (PiS).

Dwie poprawki złożył Zbigniew Gryglas (Nowoczesna). Jedna z nich dotyczy powoływania kandydatów do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Były minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński (PO) ocenił, że proponowane przez rząd rozwiązania nie spowodują skutecznego zarządzania mieniem państwowym. "W związku z tym, że przedłożone projekty nie odnoszą się do tych kwestii fundamentalnych (...), że nie odpowiadają na fundamentalną kwestię, jak będzie wyglądała polityka właścicielska, w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej zgłaszam wnioski o odrzucenie w drugim czytaniu tych projektów" - powiedział Karpiński.

d4msnd4

Mieczysław Kasprzak (PSL) ocenił, jako "żenujący" tryb pracy nad proponowanymi rozwiązaniami. Jego zadaniem brak jest spójności w tych przepisach. "Mamy duże wątpliwości, czy gospodarka majątkiem Skarbu Państwa będzie właściwa" - wskazał. Zapowiedział, że PSL nie poprze proponowanych rozwiązań.

Z kolei według Grzegorza Długiego (Kukiz'15) rząd chce stworzyć "kadrową ustawę". Jego zdaniem Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa będzie upolityczniona.

Wiceminister skarbu Mikołaj Wild przypomniał, że projektowane zapisy są wypełnieniem obietnicy wyborczej PiS dotyczącej likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Jak wskazał, nowe rozwiązania zmieniają "paradygmat, na którym dotąd opierało się zarzadzanie mieniem Skarbu Państwa". "Rzeczywiście likwidujemy prywatyzację, jako element polityki państwa, która opiera się na tym, że pieniądze do budżetu bierze się ze sprzedawania akcji spółek należących do Skarbu Państwa" - powiedział wiceminister.

Rząd przekonuje, że likwidacja MSP spowoduje istotne ograniczenia biurokracji, administracji, które przynoszą oszczędności. Według szacunków rocznie ma to wynieść około 100 mln zł, a w ciągu 10 lat może dać ok. 1 mld zł.

d4msnd4

Projektowane ustawy mają się przyczynić do powstania nowej formuły dbania o majątek Skarbu Państwa. Przepisy mają wprowadzić uprawnienie właścicielskie w stosunku do spółek Skarbu Państwa. Będzie to wykonywać Prezes Rady Ministrów. Rozporządzenie Rady Ministrów ma delegować to zarządzanie poszczególnym ministrom branżowym, którzy na podstawie uchwały Rady Ministrów, czy też delegowania przez Prezesa Rady Ministrów, będą zarządzać spółkami Skarbu Państwa.

Ponadto, nowe rozwiązania mają na celu uporządkowanie i wprowadzenie przejrzystych zasad polityki kadrowej organów nadzoru, organów zarządzających. Takim elementem przejrzystej polityki kadrowej będzie utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa. Rada będzie ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego.

Proponowane rozwiązania przyznają premierowi kompetencje do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa.

d4msnd4

Podziel się opinią

Share
d4msnd4
d4msnd4