Trwa ładowanie...
d3373at

Sejm przyjął ustawę zakładającą stopniowe uwalnianie cen gazu

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który zakłada stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców (dla gospodarstw domowych - z dniem 1 stycznia 2024 r.). 

Share
d3373at

"Projekt dotyczy przepisów w zakresie określenia poziomów Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na kolejne lata (zmniejszenie kosztów realizacji NCW), a także wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r. i dostosowania przepisów ustawy do przepisów dyrektywy 2009/73/WE w zakresie wymogów dotyczących interwencji państwa odnoszącej się do regulowania cen gazu ziemnego przez wyłączenie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki" - czytamy na stronach Sejmu.

W projekcie ustawy ustalono NCW, określające minimalny udział biopaliw i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych zużywanych w transporcie, na 7,1% w 2017 r.; 7,5% w 2018 r., 8% w 2019 r. i 8,5% w 2020 r. Na kolejne lata cele określać będzie Rada Ministrów.

Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych w pierwszej kolejności dla odbiorców, którzy dokonują zakupu paliw gazowych w punkcie wirtualnym, w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych. Taryfy dla kolejnych grup odbiorców zostaną zniesione od początku października 2017 r., a taryfy dla gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 9 listopada br.

(ISBnews)

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at