Trwa ładowanie...
d4eg4mw
d4eg4mw

Sejm za obniżeniem do 55 proc. docelowego obliga giełdowego na gaz

26.07. Warszawa (PAP) - Sejm przyjął w piątek senacką poprawkę do nowelizacji Prawa energetycznego, obniżającą z 70 do 55 proc. docelowy poziom tzw. obliga gazowego, czyli...
Share
d4eg4mw

26.07. Warszawa (PAP) - Sejm przyjął w piątek senacką poprawkę do nowelizacji Prawa energetycznego, obniżającą z 70 do 55 proc. docelowy poziom tzw. obliga gazowego, czyli obowiązku sprzedaży części surowca za pośrednictwem giełdy przez firmy obracające gazem.

Posłowie zaakceptowali też zaproponowaną przez senatorów zmianę, zgodnie z którą termin wprowadzenia poziomu obliga na gaz zostanie opóźniony o pół roku.

Przyjęto także poprawkę, zgodnie z którą wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, a także sprzedaż tej energii przez te osoby nie będzie traktowane jako działalność gospodarcza. Energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ma być kupowana po cenie równej 80 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym.

d4eg4mw

Sejm przyjął też kilkadziesiąt zgłoszonych przez Senat poprawek legislacyjnych.

Nowelizacja Prawa energetycznego, zwana "małym trójpakiem energetycznym", została przyjęta przez Sejm pod koniec czerwca. Jej najważniejsze założenia to rozdział właścicielski przesyłu i obrotu gazem, obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę czy ulgi dla przemysłu energochłonnego.

Zmiany mają doprowadzić do wycofania skarg skierowanych przeciw Polsce przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chodzi o niepełne wdrożenie przez Polskę wymogów dyrektyw dotyczących wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej. Najważniejsze zastrzeżenia KE w kwestii rynków energii elektrycznej i gazu dotyczą zbyt małego stopnia ich liberalizacji. W swoich pozwach KE domaga się kar finansowych.

Jednym z najważniejszych zapisów znowelizowanej ustawy było wprowadzenie tzw. obliga gazowego, czyli obowiązku sprzedaży przez firmy obracające gazem określonej części surowca za pośrednictwem giełdy. Posłowie chcieli początkowo (za rekomendacją resortu gospodarki), by od wejścia ustawy w życie do końca 2013 r. obligo wynosiło 30 proc., w pierwszej połowie 2014 r. - 50 proc., a od 1 lipca 2014 r. - 70 proc. całej ilości sprzedaży.

d4eg4mw

Teraz, po przyjęciu poprawek Senatu, maksymalne obligo ma wynosić 55 proc. i będzie obowiązywało od 1 stycznia 2015 r. Przez cały 2014 r. obligo ma wynosić 40 proc., a do końca 2013 r. - 30 proc.

W czerwcu KE pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za regulowane ceny gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Prezes URE deklarował wcześniej, że tempo liberalizacji kolejnych segmentów rynku - czego żąda KE - uzależnia od wprowadzenia obliga i rozwoju giełdowego obrotu gazem.

Nowelizacja wprowadza też m.in. definicję "odbiorcy wrażliwego", który może liczyć na dofinansowanie kosztów zakupu energii. Definiuje odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej jako osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a odbiorcę wrażliwego gazu jako osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału.

Status odbiorcy wrażliwego uprawnia do otrzymania - na jego wniosek - od gminy dodatku energetycznego, nie więcej jednak niż 30 proc. pewnego limitu, wyliczanego na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej, średniej jej ceny i liczby osób w gospodarstwie domowym. Limit wysokości dodatku ogłasza co roku minister gospodarki.

d4eg4mw

Nowelizacja wprowadza też pewne ulgi dla odbiorców przemysłowych, zużywających do produkcji duże ilości energii elektrycznej - ponad 100 GWh rocznie. W zależności od udziału kosztów energii w kosztach produkcji, nie będą oni częściowo musieli legitymować się potwierdzeniem zakupu energii ze źródeł odnawialnych, co obniża ogólne koszty działania.

Objęci tym systemem są odbiorcy wydobywający węgiel kamienny lub rudy metali nieżelaznych, prowadzący produkcję wyrobów z drewna - z wyłączeniem mebli, papieru, chemikaliów, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, szkła, ceramicznych materiałów budowlanych, metali, żywności.

Teraz ustawa trafi do prezydenta. (PAP)

stk/ mmu/ pad/ gma/ asa/

d4eg4mw

Podziel się opinią

Share
d4eg4mw
d4eg4mw