Trwa ładowanie...
d33xrdy

SEKA S.A. - Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej SEKA S.A. (5/2015)

SEKA S.A. - Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej SEKA S.A. (5/2015)

Share
d33xrdy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SEKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej SEKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKA S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 23 marca 2015 r. otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej SEKA S.A. Pana Macieja Sekundy zawiadomienie o nabyciu akcji spółki o następującej treści: "Jako osoba o której mowa w art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. informuję, że w dniu 23 marca 2015 r. dokonałem transakcji zakupu w trakcie sesji zwykłej na rynku NewConnect w Warszawie 1.904 szt. akcji SEKA S.A. za łączną kwotę 12.019,90 zł. Transakcje nabycia akcji zostały dokonane zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) nabycie 400 akcji za łączną kwotę 2.700,00 zł po cenie 6,75 zł za 1 akcję; 2) nabycie 392 akcji za łączną kwotę 2.548,00 zł po cenie 6,50 zł za 1 akcję; 3) nabycie 40 akcji za łączną kwotę 256,00 zł po cenie 6,40 zł za 1 akcję; 4) nabycie 360 akcji za łączną kwotę 2.250,00 zł po cenie 6,25 zł za 1 akcję; 5) nabycie 100 akcji za łączną kwotę 603,00 zł po cenie 6,03 zł za 1 akcję; 6) nabycie 90 akcji za łączną kwotę 540,90 zł po cenie
6,01 zł za 1 akcję; 7) nabycie 452 akcji za łączną kwotę 2.712,00 zł po cenie 6,00 zł za 1 akcję; 8) nabycie 40 akcji za łączną kwotę 236,00 zł po cenie 5,90 zł za 1 akcję; 9) nabycie 30 akcji za łączną kwotę 174,00 zł po cenie 5,80 zł za 1 akcję. Ponadto informuję, że w dniach od 1 stycznia 2015 r. do dnia 22 marca 2015 r. dokonałem transakcji zakupu w trakcie sesji zwykłych na rynku NewConnect w Warszawie 12.230 szt. akcji SEKA S.A. za łączną kwotę 84.949,80 zł. Transakcje nabycia akcji zostały dokonane zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) nabycie 90 akcji za łączną kwotę 523,80 zł po cenie 5,82 zł za 1 akcję w dniu 26 stycznia 2015 r.; 2) nabycie 8.200 akcji za łączną kwotę 57.400,00 zł po cenie 7,00 zł za 1 akcję w dniu 26 stycznia 2015 r.; 3) nabycie 3.700 akcji za łączną kwotę 25.900,00 zł po cenie 7,00 zł za 1 akcję w dniu 26 stycznia 2015 r.; 4) nabycie 120 akcji za łączną kwotę 534,00 zł po cenie 4,45 zł za 1 akcję w dniu 22 stycznia 2015 r.; 5) nabycie 40 akcji za łączną kwotę 192,00 zł po cenie
4,80 zł za 1 akcję w dniu 22 stycznia 2015 r.; 6) nabycie 80 akcji za łączną kwotę 400,00 zł po cenie 5,00 zł za 1 akcję w dniu 22 stycznia 2015 r. Jednocześnie informuję, że w dniach od 1 stycznia 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r. nie byłem osobą o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., gdyż w skład rady nadzorczej SEKA S.A. zostałem powołany w dniu 17 lutego 2015 r." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33xrdy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SEKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SEKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-386 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paca | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 517-88-88 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | seka@seka.pl | | www.seka.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 113-01-22-021 | | 011445452 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Łukasz Zaczkowski członek zarządu ds. operacyjnych
2015-03-24 Elżbieta Zadrożna członek zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33xrdy

Podziel się opinią

Share
d33xrdy
d33xrdy