Trwa ładowanie...
d2xgbhu
espi

Selvita S.A. - Zawarcie istotnej umowy w obszarze projektów badawczo-rozwojowych (31/2014) - EBI

Selvita S.A. - Zawarcie istotnej umowy w obszarze projektów badawczo-rozwojowych (31/2014)
Share
d2xgbhu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 31 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy w obszarze projektów badawczo-rozwojowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do wiadomości, że w dniu 6 listopada 2014 r. Felicitex Therapeutics (?Felicitex?), wiodąca firma w zakresie diagnostyki i rozwoju terapii celowanych w uśpione komórki nowotworowe, oraz Selvita S.A., jedna z największych w Europie firm biotechnologicznych działających w obszarze odkrywania i rozwoju leków, zawarły umowę, której przedmiotem jest opracowanie nowych leków celujących w uśpione komórki nowotworowe. W ramach współpracy Spółka otrzyma od Felicitex Therapeutics finansowanie badań i udziały we wspólnych projektach, które mogą być w przyszłości przekształcone w płatności z tytułu kamieni milowych płacone przez Felicitex lub udział w przychodach z programów rozwijanych przez Felicitex z partnerem farmaceutycznym. Pierwszy okres projektu wynosi 15 miesięcy z gwarantowanym finansowaniem dla Spółki w wysokości 1,98 mln zł (585 405 USD przeliczonych po kursie 1 USD = 3,3769 PLN). W przypadku przedłużenia współpracy o następne 12 miesięcy Spółka
otrzyma kolejne 3,16 mln zł (936 648 USD). Spółka będzie również otrzymywać tantiemy w momencie, gdy wspólnie odkryte leki zostaną wprowadzone na rynek. Pierwszy etap współpracy zakłada odkrycie i rozwój selektywnych inhibitorów kinaz oddziaływujących na uśpione komórki jednych z najgroźniejszych nowotworów, jakimi są rak trzustki, jelita grubego, jajnika, płuc oraz nowotwory układu krwiotwórczego. Ostatecznym celem wspólnego projektu jest wprowadzenie do badań klinicznych związków o potencjale terapeutycznym w kilku wskazaniach onkologicznych. Firmy planują również kolejne wspólne projekty skierowane w inne cele molekularne związane z uśpionymi komórkami nowotworowymi. Współpraca Felicitex Therapeutics i Selvita S.A. pozwala na połączenie doświadczenia firmy Felicitex w obszarze badań nad komórkami rakowymi w stanie uśpienia, z obszerną wiedzą Spółki na temat kinaz, prowadząc do potencjalnie przełomowej współpracy i rozwoju tak bardzo potrzebnych skutecznych leków przeciwnowotworowych. Podstawa prawna: §3
ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d2xgbhu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xgbhu

Podziel się opinią

Share
d2xgbhu
d2xgbhu