Trwa ładowanie...
d4ddh2d
d4ddh2d

Senat: nie będzie możliwe otrzymanie dopłat do nielegalnie użytkowanej ziemi

O dopłaty bezpośrednie do dzierżawionych gruntów będzie mógł się ubiegać rolnik posiadający do nich tytuł prawny - zakłada ustawa ws. dopłat bezpośrednich, do której Senat nie wprowadził poprawek. Chodzi o ukrócenie wyłudzania dopłat do bezprawnie użytkowanej ziemi Skarbu Państwa.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4ddh2d

Za przyjęciem ustawy - bez poprawek - opowiedziało się w czwartkowym głosowaniu 64 senatorów, nikt nie był przeciw, a 25 osób wstrzymało się od głosu.

Unijne przepisy regulują, że dopłaty bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie prowadzi na gruntach działalność rolniczą. Prawo unijne nie reguluje natomiast, czy ubiegający się o przyznanie płatności musi posiadać tytuł prawny do tych gruntów. Stwarza to pole do nadużyć polegających na tym, że o płatności bezpośrednie do określonych gruntów ubiegają się osoby, które nielegalnie użytkują grunty, nie posiadając do nich prawa. Sprawa dotyczy tzw. bezumownego użytkowania gruntów należących do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.

Według danych Agencji Nieruchomości Rolnych powierzchnia zajęta przez bezumownych użytkowników na koniec września 2015 r. wynosiła blisko 3,3 tys. ha (ok. 1 tys. przypadków). Odnotowano też ponad 200 przypadków odmowy wydania nieruchomości po rozwiązanych umowach dzierżawy; obejmują one powierzchnię ok. 9 tys. hektarów.

d4ddh2d

Na mocy nowych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do której składane są wnioski o dopłaty bezpośrednie do działek dzierżawionych od państwa, będzie żądała oświadczenia o posiadaniu tytułu do ich użytkowania. W przypadku, gdy okaże się ono nieprawdziwe, dana osoba może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Resort rolnictwa przygotował już stosowane rozporządzenie określające wzór takiego oświadczenia.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2016 r., tj. w pierwszym dniu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

d4ddh2d

Podziel się opinią

Share
d4ddh2d
d4ddh2d