Trwa ładowanie...
d2nq2pg
espi

SERENITY S.A. - Nabycie istotnego pakietu akcji Serenity SA przez Spółkę RATIKON AG (11/2012)

SERENITY S.A. - Nabycie istotnego pakietu akcji Serenity SA przez Spółkę RATIKON AG (11/2012)
Share
d2nq2pg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-06
Skrócona nazwa emitenta
SERENITY S.A.
Temat
Nabycie istotnego pakietu akcji Serenity SA przez Spółkę RATIKON AG
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Serenity SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 10 kwietnia 2012 roku otrzymał od spółki RATIKON AG zawiadomienie, że na podstawie umowy kupna-sprzedaży nabyła ona 210.000.000 (dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych serii A4 Spółki. Pakiet stanowi 50,41 proc. kapitału zakładowego Serenity SA oraz 50,41% w ogólnej liczbie głosów. Transakcja została zawarta poza rynkiem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jednocześnie nabywca poprosił o wpisanie go do księgi akcyjnej spółki Serenity. Przed nabyciem RATIKON AG nie posiadał akcji Serenity SA. Po transakcji RATIKON AG posiada 210.000.000 akcji imiennych serii A4 Spółki, stanowiących 50,41 proc. kapitału zakładowego Serenity SA oraz 50,41% w ogólnej liczbie głosów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERENITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SERENITY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-755 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szafarnia 10
(ulica) (numer)
(58) 305 47 03 (58) 305 40 23
(telefon) (fax)
biuro@serenitysa.eu www.serenitysa.eu
(e-mail) (www)
583-300-61-76 220528707
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-06 Piotr Nalepa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nq2pg

Podziel się opinią

Share
d2nq2pg
d2nq2pg