Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

SERINUS ENERGY INC. - Dokumenty dotyczące Umów z Dutco (61/2013)

SERINUS ENERGY INC. - Dokumenty dotyczące Umów z Dutco (61/2013)
Share
d390w11

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokumenty dotyczące Umów z Dutco | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2013 dotyczącego zawarcia umów z Dutco Energy Ltd ("Umowy z Dutco"), na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...], Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR został opublikowany "Raport o istotnej zmianie" (ang. "Material Change Report") podsumowujący informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 59/2013. Raport o istotnej zmianie został przygotowany zgodnie z Formularzem 51-102F3 i ogłoszony zgodnie z wymogami prawa kanadyjskiego (Zarządzenie Krajowe NI 51-102), a jego treść przetłumaczona na język polski załączona została do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto w systemie SEDAR przekazana została również pełna treść Umów z Dutco. Z oryginalnym brzmieniem tych umów można się zapoznać na stronie internetowej SEDAR pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm po wpisaniu nazwy Spółki. Tłumaczenie treści Umów z Dutco na język polski zostanie natomiast
udostępnione na stronie internetowej Spółki w zakładce "Dla inwestorów/Komunikaty SEDAR". | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Serinus - PL - Formularz 51-102F3 - tłumaczenie.pdf | Raport o istotnej zmianie | | | | | | | | | |
| | Serinus - ENG - Form 51-102F3.pdf | Material Change Report | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 61/2013Date: 2013-07-26Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Documents concerning Agreements with Dutco Legal basis: other regulations Content:Referring to Current Report No. 59/2013 concerning conclusion of the agreements with Dutco Energy Ltd. (“Agreements with Dutco”) and pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […], the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published the Material Change Report (the “MC Report”) which summarizes information presented in Current Report No. 59/2013. The MC Report was prepared pursuant to the Form 51-102F3 and filed in accordance with the requirements of the Canadian regulations (National Instrument NI 51-102). The Polish translation of the MC Report is enclosed to this current report. Additionally the full wording of the Agreements with Dutco was published via SEDAR system. The text is available in English on www.sedar.com after typing
the name of the Company on http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the Agreements with Dutco will be available on Company’s website, section Investor Centre/SEDAR filings. | |

d390w11

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861, (22) 52 23 100
(telefon) (fax)
kov@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
1070017408 O/Polska 142675340 O/Polska
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Jakub Korczak Wiceprezes ds, Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11