Trwa ładowanie...
d3lh0wb

SERINUS ENERGY INC. - Rozpoczęcie prac nad odwiertem Olgowskoje-24 na Ukrainie (65/2013)

SERINUS ENERGY INC. - Rozpoczęcie prac nad odwiertem Olgowskoje-24 na Ukrainie (65/2013)

Share
d3lh0wb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie prac nad odwiertem Olgowskoje-24 na Ukrainie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na postawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej [...] Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Serinus", "Spółka") informuje, że w Kanadzie za pośrednictwem systemu SEDAR przekazywana jest informacja o rozpoczęciu prac nad odwiertem poszukiwawczym Olgowskoje-24 ("O-24"). Odwiert O-24 będzie odwiertem kierunkowym o planowanej łącznej długości 2.450 metrów. Odwiert, znajdujący się ok. 1 km na zachód od odwiertu Olgowskoje-12 ("O-12"), wykonywany będzie przy użyciu należącego do KUB-Gas urządzenia wiertniczego, przeniesionego niedawno z odwiertu poszukiwawczego Północne Makiejewskoje-3. Oczekuje się, że prace wiertnicze nad O-24 potrwają około 70 dni do osiągnięcia całkowitej głębokości. Głównym celem O-24 jest dalsze zbadanie złoża w strefie B6z okresu baszkiru, odkrytego dzięki odwiertowi O-12 w III kwartale 2011 r. Strefa B6, której miąższość w odwiercie O-12 wynosiła około 10 m, została poddana testom produkcyjnym w październiku 2011 r. osiągając maksymalną wielkość wydobycia
brutto na poziomie 8,1 mln stóp sześciennych ("MMcf/d") przy zastosowaniu 10 mm zwężki. Odwiert O-12 rozpoczął produkcję w styczniu 2012 r. osiągają w ciągu tego miesiąca średni poziom wydobycia 4,43 MMcf/d gazu i 67 baryłek kondensatu dziennie. Bieżąca produkcja z tego odwiertu wynosi 4 MMcf/d (2,8 MMcf/d netto dla Serinus). Odwiert O-24 jest prowadzony przez KUB-Gas LLC ("KUB-Gas"), spółkę zależną - w 70 proc. - SEN (udział ten posiadany jest poprzez 70 proc. udział w KUBGas Holdings Limited). Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.seinusenergy.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 65/2013Date: 2013-08-19Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Ukraine - Olgovskoye-24 Commences Drilling Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […], the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published information that the Olgovskoye-24 (“O-24”) exploration well has commenced drilling. The O-24 well will be drilled as a directional well with a planned total measured depth of 2,450 metres. The well, to be drilled with the KUB-Gas owned drilling rig recently moved from the North Makeevskoye-3 discovery well, is located approximately 1 kilometre west of the Olgovskoye-12 (“O-12”) well. The O-24 well is expected to take approximately 70 days to reach total depth. The primary objective of O-24 is to further develop the Bashkirian age B6 pool discovered by the O-12 well in the third quarter of 2011. The B6 zone, which was approximately
10 metres thick in the O-12 well, was production tested in October 2011 at a maximum gross rate of 8.1 million cubic feet per day (“MMcf/d”) through a 10 mm choke. The O-12 started producing in January 2012 at an average rate during that month of 4.43 MMcf/d of gas with 67 barrels of condensate per day. Current production is approximately 4 MMcf/d (2.8 MMcf/d net to SEN). The O-24 well is operated by KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”), a partially-owned subsidiary in which SEN has a 70% effective ownership interest through its 70% shareholding of KUBGas Holdings Limited. This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by KOV in Canada by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.serinusenergy.com | |

d3lh0wb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SERINUS ENERGY INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861, (22) 52 23 100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kov@kulczykoil.com | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1070017408 O/Polska | | 142675340 O/Polska | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb