Trwa ładowanie...
df6c8aq
df6c8aq
espi

SIMPLE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (24/2012)

SIMPLE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (24/2012)
Share
df6c8aq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-01
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. w dniu 31 lipca 2012 roku, dokonała wyboru firmy Kancelaria Porad Finansowo ? Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Floriana 15, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych SIMPLE S.A. Podmiot uprawniony jest do badania sprawozdań finansowych i wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695, NIP: 954-21-13-633. SIMPLE S.A. będzie korzystała z usług w/w podmiotu do badania sprawozdań finansowych w zakresie: przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2012 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres roku 2012 oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres I-ego półrocza 2012 r. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres roku 2012.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLE Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bronisława Czecha 49/51
(ulica) (numer)
812 58 98 815 49 83
(telefon) (fax)
simple@simple.com.pl simple.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-22-578 012642634
(NIP) (REGON)
df6c8aq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu
2012-08-01 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df6c8aq

Podziel się opinią

Share
df6c8aq
df6c8aq