Trwa ładowanie...
d4m0n94

SKOTAN S.A. - Korekta raportu zawierającego wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głos ...

SKOTAN S.A. - Korekta raportu zawierającego wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. (14/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu zawierającego wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zawierającego wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r., Zarząd Spółki przekazuje korektę ww. raportu bieżącego wynikającą z nieumyślnej omyłki w zakresie identyfikacji akcjonariuszy spełniających powyższe kryterium. W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej poprawne brzmienie ww. raportu: ?Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [?], Zarząd Skotan S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 r., brali udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu: - reprezentowany przez pełnomocnika Pan ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK, który legitymował się posiadaniem 10.830.000 szt. akcji Emitenta, dających 10.830.000 głosów i stanowiących 20,06% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 81,39% głosów na tym
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; - reprezentowana przez pełnomocnika Unibax Sp. z o.o, która legitymowała się posiadaniem 1.396.000 szt. akcji Emitenta, dających 1.396.000 głosów i stanowiących 2,59% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 10,49% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; - reprezentowana przez pełnomocnika Alchemia S.A., która legitymowała się posiadaniem 936.092 szt. akcji Emitenta, dających 936.092 głosów i stanowiących 1,73% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 7,04% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.? Omyłkowo przekazana pierwotna treść raportu brzmiała: ?Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [?], Zarząd Skotan S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 r., brał udział następujący akcjonariusz posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu: Reprezentowany przez pełnomocnika Pan ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK, który legitymował się posiadaniem
10.830.000 szt. akcji Emitenta, dających 10.830.000 głosów i stanowiących 20,06% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 81,39% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKOTAN S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-506 | | Chorzów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dyrekcyjna | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 793 72 71 | | 032 793 72 71 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@skotansa.pl | | www.skotansa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5480076967 | | 070629344 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Marek Pawełczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94