Trwa ładowanie...
d3on0nc

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- Ministerstwo Skarbu Państwa nie planuje na razie zmian w zarządzie PKO BP, poczeka na rekomendacje ze strony nowej rady nadzorczej - poinformował PAP minister skarbu Dawid Jackiewicz. Nowa rada nadzorcza PKO BP zostanie wybrana w czwartek na walnym zgromadzeniu banku.

Share
d3on0nc

- Ministerstwo Skarbu Państwa analizuje liczne sektory pod kątem ewentualnych fuzji, ale żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, również w przypadku spółek paliwowych. Nic też nie powinno się wydarzyć w najbliższych miesiącach - poinformował PAP minister skarbu Dawid Jackiewicz.

- Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za obniżeniem kar przewidzianych w rządowej noweli ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego. Ministerstwo finansów zgodziło się nawet na ośmiokrotne obniżenie niektórych sankcji.

- Budimex wypracował w IV kw. 2015 r., według wyliczeń PAP, 74,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik ten okazał się 12,6 proc. wyższy od konsensusu rynkowego, który przewidywał 66,3 mln zł zysku netto.

d3on0nc

- Portfel zamówień grupy Budimex na koniec 2015 r. miał wartość 8,4 mld zł. Pozycja gotówkowa netto grupy na koniec 2015 roku wynosiła 2,295 mld zł wobec 1,72 mld zł rok wcześniej - poinformował Budimex w komunikacie.

- Budimex w 2016 r. spodziewa się dalszego wzrostu dynamiki sprzedaży. Grupa będzie skupiać się na utrzymaniu wysokiej skuteczności ofertowania i zdobywaniu kontraktów infrastrukturalnych tak, aby utrzymać pozycję lidera w tym obszarze. Planuje także wzmocnić swoją pozycję w segmencie budownictwa ogólnego w mniejszych miejscowościach.

- Budimex podtrzymuje swoje wcześniejsze oczekiwania zakładające możliwość dwucyfrowego wzrostu przychodów w latach 2017-2018. Spółka spodziewa się, że rentowność w tym czasie nie powinna spadać.

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje zbudować do 2020 r. korytarz dostaw gazu z Norwegii. Szacunki spółki wskazują, że efektywny ekonomicznie byłby projekt o przepustowości co najmniej 7 mld m sześc. gazu - poinformował Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG, na komisji energii i skarbu państwa

d3on0nc

- Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z dziesięcioma bankami umowy w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych. Pula dostępnych środków wynosi 250 mln zł, co pozwoli na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł - poinformował w środę BGK.

- MOL chce mieć w 2016 roku ponad 2 mld USD oczyszczonego zysku EBITDA i przeznaczy w tym roku do 1,3 mld USD na inwestycje - podała spółka w komunikacie.

- WDX (dawniej Wandalex) oczekuje, że w tym roku nastąpi niewielki wzrost przychodów w porównaniu do roku 2015. Poprawie mają także ulec zyski. Zarząd spółki będzie rekomendował dywidendę za 2015 r. na poziomie zgodnym z polityką dywidendową - poinformował prezes Marek Skrzeczyński.

- BZ WBK TFI uruchamia dwa nowe subfundusze oparte o akcje spółek z Europy - Arka Prestiż Akcji Europejskich oraz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych - poinformował fundusz w komunikacie prasowym.

d3on0nc

- Grupa Recykl, notowana na NewConnect spółka zajmująca się przetwarzaniem zużytych opon, planuje w 2016 r. rozwój organiczny i zawiesza projekty akwizycyjne - poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa chce zainwestować w nowe linie produkcyjne do 14-15 mln zł.

- Asseco Poland podpisało kontrakt z ARiMR pod nazwą "realizacja niezbędnych wymagań na Kampanię 2016 r.", tj. wykonanie zadań mających na celu zapewnienie ciągłości działania aplikacji SIA oraz prawidłowego przeprowadzenia wypłat pomocy finansowej dla rolników - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

- Notowana na NewConnect Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap prognozuje, że na koniec 2016 r. osiągnie zysk brutto w kwocie 6,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Łukasz Hadyś, Jacek Neska i Wojciech Derda złożyli rezygnacje z członkostwa w zarządzie PKP Cargo - poinformowała spółka w komunikacie.

d3on0nc

- Spółka zależna Lokum Deweloper zawarła przedwstępną umowę nabycia gruntu we Wrocławiu o łącznej powierzchni 3,75 ha. Cenę sprzedaży ustalono na 6 mln euro - podał deweloper w komunikacie. Zawarcie umowy przyrzeczonej ma nastąpić do 30 września 2016 r.

- Zarząd spółki Tarczyński będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu, aby z zysku za 2015 rok spółka wypłaciła 0,65 zł dywidendy na akcję - poinformował Tarczyński w komunikacie.

- Stalprodukt skupił w ramach drugiej transzy programu skupu akcji własnych 358.400 akcji imiennych uprzywilejowanych po 250 zł za papier - podała spółka w komunikacie.

============================= * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) =============================

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc