Trwa ładowanie...
d2s9h2i
espi

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

Share
d2s9h2i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKYLINE INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej "Spółka") niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: 20 marca 2012 r. ? jednostkowy raport roczny za 2011 r. 20 marca 2012 r. ? skonsolidowany raport roczny za 2011 r. 15 maja 2012 r. ? skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. 31 sierpnia 2012 r. ? skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. 14 listopada 2012 r. ? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), Spółka informuje, że raporty za I i III kwartał 2012 r. oraz raport za I półrocze 2012 r., stanowić będą rozszerzone skonsolidowane raporty okresowe i zawierać będą również skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe za dany okres.
Zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Spółka nie będzie natomiast przekazywać do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2011 r. oraz za II kwartał 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

| | | SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SKYLINE INVESTMENT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-797 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Komisji Edukacji Narodowej | | 18 lok 3b | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22/ 859 17 80 | | 22/ 859 17 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | konsulting@skyline.com.pl | | www.skyline.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-17-74-724 | | 012865877 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2012-01-30 Paweł Maj Członek Zarządu Paweł Maj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

Podziel się opinią

Share
d2s9h2i
d2s9h2i