Trwa ładowanie...
d1uxm6w

Śląskie/ Większość lokalnych podatków i opłat w 2016 r. - bez zmian

W woj. śląskim większość lokalnych podatków i opłat w 2016 r. pozostanie na dotychczasowym poziomie - wynika z danych z przekazanych przez wybrane miasta. Niektóre samorządy zdecydowały lub rozważają likwidację niektórych opłat, np. za posiadanie psa czy targowej.

Share
d1uxm6w

W miastach aglomeracji górnośląskiej kolejny rok generalnie nie przyniesie zmiany ceny wody. Wpływ na to miała decyzja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które utrzyma hurtowe ceny dla lokalnych spółek wodociągowych na dotychczasowym poziomie - 2,25 zł netto za metr sześc., odbiorcy mogą też uzyskać upusty.

Opłaty za wywóz śmieci w miastach regionu także na ogół się nie zmieniają. Są jednak wyjątki. Np. w Rudzie Śląskiej, gdzie wywóz śmieci był stosunkowo tani, cena usługi zostanie podniesiona do 12 zł miesięcznie (o 3 zł). Jak tłumaczą lokalne władze, było to konieczne z uwagi na wzrost cen na rynku usług komunalnych. Podkreślają też, że to i tak nie bilansuje kosztów wywozu śmieci i trzeba do niego dopłacać z budżetu miasta.

Tyle samo co dotychczas za wywóz śmieci zapłacą mieszkańcy Katowic - stawka wynosi 14 zł miesięcznie w przypadku segregowanych odpadów i 20 zł, gdy się tego nie robi. Na niezmienionym poziomie pozostanie opłata za wodę - stawka za m sześc. wynosi 5,82 zł (brutto).

d1uxm6w

Bez zmian w Katowicach pozostaną też podatki od nieruchomości. Np. stawka od budynków mieszkalnych wynosi 68 gr za m kw., a w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 22,19 zł. Także na niezmienionym poziomie w Katowicach pozostanie podatek od środków transportu i opłata targowa, która nie była zmieniana od 2010 r. Jak poinformowano PAP w katowickim magistracie, na kolejnej sesji radni mają rozpatrywać wniosek o zniesieniu tej opłaty.

Także w Bielsku-Białej w 2016 r. większość podatków pozostanie na niezmienionym poziomie. Obniżona została jednak stawka podatku od nieruchomości w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Bielszczanie zapłacą 22,86 zł za 1 m kw., czyli o 3 gr mniej niż w mijającym roku. Radni znieśli pobieraną od 2008 r. opłatę za posiadanie psa, która wynosiła 50 zł rocznie.

Tyle samo ile w 2015 r. mieszkańcy zapłacą za wodę i ścieki. 1 m sześc. wody w gospodarstwie domowym kosztował będzie 4,67 zł, a u pozostałych odbiorców 8,24 zł. Opłata za odprowadzanie ścieków wyniesie odpowiednio 4,47 zł oraz 7,62 zł. Identycznie będzie w przypadku deszczówki.

Na niezmiennym poziomie pozostanie w tym mieście podatek od nieruchomości. Za 1 m kw. pow. użytkowej mieszkania oraz domu trzeba zapłacić 0,69 zł. Podatek za grunt wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej został utrzymany na poziomie 0,89 zł za 1 m kw. Utrzymana zostanie wysokość opłaty od środków transportu. Np. za pojazdy o masie 3,5 do 5,5 t trzeba zapłacić 636 zł, powyżej 5,5 do 9 t - 1188 zł, a do 12 t - 1452 zł. Bez zmian pozostała opłata targowa.

d1uxm6w

Jak poinformował rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie Włodzimierz Tutaj, nie przewiduje się zmian w wysokości stawek opłat za odbiór odpadów w 2016 r. "Zobowiązania finansowe wobec gminy, wynikające ze składanych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, pokrywają koszty funkcjonowania systemu" - wskazał.

Obecne miesięczne stawki za wywóz śmieci w Częstochowie to 10,5 zł od osoby - przy selektywnej zbiórce oraz 12,5 zł od osoby - przy braku segregowania. Od 1 stycznia 2016 r. gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, będą płacić 50 proc. mniej (pod warunkiem, że segregują odpady).

W 2016 r. w Częstochowie na tym samym poziomie co w 2015 r. pozostaną stawki podatku od środków transportowych i opłaty targowe. Miasto zrezygnowało z pobierania opłaty za posiadanie psów, która w 2015 r. wynosiła 69 zł.

Jeśli chodzi po podatek od nieruchomości, część stawek na 2016 r. została obniżona, część zaś - podniesiona. Bez zmian pozostaje stawka od lokali mieszkalnych (0,70 zł za m kw.) W 2016 r. wzrosną stawki m.in. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z 0,78 zł do 0,89 zł za m kw.) i od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z 21,45 zł do 22,86 zł za m kw.). Zmniejszą się m.in. stawki od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym - z 10,75 zł na 10,68 zł za m kw., od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - z 4,68 zł do 4,65 zł za m kw.

d1uxm6w

"Dla przedsiębiorców rozwijających się i tworzących nowe miejsca pracy miasto kontynuować będzie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach przyjętych programów pomocy de minimis oraz inwestycyjnej pomocy regionalnej. Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z trzech uchwał, zwalniających z podatku od nieruchomości" - zaznaczył Tutaj.

W Gliwicach nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują w od października 2015 r. Miesięcznie za odbiór odpadów segregowanych dla lokali o powierzchni mniejszej lub równiej 60 m kw. płaci się 0,38 zł od 1 m kw. powierzchni. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, miesięczna opłata dla lokali o powierzchni mniejszej lub równiej 60 m kw. wynosi 0,76 zł od 1 m kw.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach przedłużyło czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na cały 2016 r. Za 1 m sześc. dostarczonej wody gospodarstwa domowe płacą 4,70 zł brutto, a przemysł i pozostali odbiorcy - 4,88 zł. Z kolei za 1 m sześc. odprowadzonych ścieków wszyscy odbiorcy usługi płacą 6,71 zł brutto.

Rada Miasta Gliwice na 2016 r. nie zmieniła wysokości stawek podatku od nieruchomości. Od 2009 r. są one niższe niż maksymalne stawki dopuszczalne przez ustawę. Jedyną modyfikacją jest wprowadzenie od 2016 r. preferencyjnych stawek dla gruntów i budynków związanych z uprawianiem sportów lotniczych na terenie lotnisk sportowych. W Gliwicach nie zmieniły się opłaty za najem lokali komunalnych.

d1uxm6w

W Gliwicach nie zmieniają się też stawki podatku od środków transportowych. Jeśli chodzi o opłatę targową, od 2016 r. zaokrąglono do pełnych zł kwoty poszczególnych stawek (w 9 przypadkach ulegają one podwyższeniu, np. sprzedaż z samochodu osobowego i dostawczego na giełdzie samochodowej z 25,50 zł na 26,00 zł, zaś 5 stawek jest w ten sposób obniżanych, np. sprzedaż ze straganu z 13,20 zł na 13,00 zł). Takie zmiany nastąpiły na wniosek inkasentów opłaty targowej i mają na celu usprawnienie jej pobierania. Poprzednio stawki opłaty targowej w Gliwicach zmieniano w 2012 r.

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w aglomeracji górnośląskiej zapłacą tyle samo co dotychczas za papierowe bilety autobusowe i tramwajowe. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP - skupiający blisko 30 gmin organizator komunikacji - obecnie nie przewiduje zmian w cenniku, który utrzymuje się na tym samym poziomie od 2013 r.

Np. bilet obowiązujący w jednej strefie lub 15 minut od momentu skasowania kosztuje obecnie 3,2 zł (ulgowy 1,6 zł). Za miesięczny bilet autobusowo-tramwajowy ważny w jednej gminie trzeba zapłacić 126 zł (ulgowy 63 zł), a za autobusowo-tramwajowy, ważny na obszarze całej sieci - 150 zł (ulgowy 75 zł). Na nieco niższe ceny mogą liczyć korzystający z biletów elektronicznych dzięki Śląskiej Karcie Usług Publicznych, która jest dostępna od jesieni 2015 r. ŚKUP ma w przyszłości służyć także jako metoda płatności za parkowanie czy inne usługi publiczne.

d1uxm6w

Podziel się opinią

Share
d1uxm6w
d1uxm6w