Trwa ładowanie...
d3jfgu2

SMS Kredyt Holding S.A. - Otwarcie likwidacji spółki zależnej (36/2015) - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Otwarcie likwidacji spółki zależnej (36/2015)

Share
d3jfgu2
NEW CONNECT
Raport EBI nr 36 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Otwarcie likwidacji spółki zależnej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent") informuje, że w dniu 05 maja 2015 roku otrzymał informację od spółki zależnej od Emitenta tj. spółki Eroniada Ltd. z siedzibą w Limassol, Republika Cypru (?Eroniada Ltd.?) o powzięciu uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Eroniada Ltd. w sprawie otwarcia likwidacji oraz o ustanowienia likwidatora dla Eroniada Ltd. Likwidacja spółki Eroniada Ltd. stanowi element zaplanowanej w 2014 r. reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, o czym Emitent informował w raportach bieżących zarówno w roku 2014 jak i w roku bieżącym. O zakończeniu procesu likwidacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfgu2

Podziel się opinią

Share
d3jfgu2
d3jfgu2