Trwa ładowanie...
d7r22b0
espi

SMS Kredyt Holding S.A. - Zaprzestanie informowania o wartości udzielonych pożyczek (97/2014) - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Zaprzestanie informowania o wartości udzielonych pożyczek (97/2014)

Share
d7r22b0
NEW CONNECT
Raport EBI nr 97 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zaprzestanie informowania o wartości udzielonych pożyczek
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że począwszy od miesiąca listopada 2014 roku zaprzestaje publikacji raportów bieżących dotyczących wartości udzielonych pożyczek w poprzednim miesiącu. W ocenie zarządu Spółki przekazywane dotychczas informacje o kwocie sprzedaży nie mają obecnie bezpośredniego wpływu na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7r22b0

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Członek Zarządu
Daniel Meniów Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7r22b0

Podziel się opinią

Share
d7r22b0
d7r22b0