Trwa ładowanie...
d16ipnd
espi

SMS Kredyt Holding S.A. - Zaprzestanie informowania o wartości udzielonych pożyczek (97/2014) - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Zaprzestanie informowania o wartości udzielonych pożyczek (97/2014)
Share
d16ipnd
NEW CONNECT
Raport EBI nr 97 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zaprzestanie informowania o wartości udzielonych pożyczek
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że począwszy od miesiąca listopada 2014 roku zaprzestaje publikacji raportów bieżących dotyczących wartości udzielonych pożyczek w poprzednim miesiącu. W ocenie zarządu Spółki przekazywane dotychczas informacje o kwocie sprzedaży nie mają obecnie bezpośredniego wpływu na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Członek Zarządu
Daniel Meniów Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16ipnd

Podziel się opinią

Share
d16ipnd
d16ipnd