Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

ŚNIEZKA - Umowy kredytowe (5/2011)

ŚNIEZKA - Umowy kredytowe (5/2011)
Share
dxarqri

| | KOMISJA NADZORUFINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy kredytowe | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 24 lutego 2011 roku aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Aneks opatrzony datą 24 lutego 2011 roku umożliwia korzystanie z kredytu w wysokości do 20 mln zł do dnia 22 lutego 2013 roku. Zabezpieczenia kredytu pozostały niezmienione tj:- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 11,25 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Chojnicach (lokal handlowo-usługowy) objętej KW nr 21969, 22711, 29665, 33351,- cesja praw z umowy ubezpieczenia,- zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych w wysokości 3 mln zł,Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 mln zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych
emitenta.Ponadto, w dniu 24 lutego 2011 roku Zarząd FFiL Śnieżka S.A. zawarł umowę o kredyt kasowy z Bankiem Pekao S.A. Umowa umożliwia korzystanie z kredytu do kwoty 10 mln zł do dnia 25 marca 2011 roku. Jako zabezpieczenie zostały przyjęte weksel własny i pełnomocnictwo do rachunku bankowego.Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem Pekao S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość kredytów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Piotr Mikrut Prezes Zarządu
2011-02-25 Bożena Tabian Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri