Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

SOLAR COMPANY S.A. - Rozwiązanie Umowy nr 4418/10 z dnia 25 stycznia 2013 roku zawartej ze spółką...

SOLAR COMPANY S.A. - Rozwiązanie Umowy nr 4418/10 z dnia 25 stycznia 2013 roku zawartej ze spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. (30/2013)
Share
d45i5zz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Rozwiązanie Umowy nr 4418/10 z dnia 25 stycznia 2013 roku zawartej ze spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 lipca 2013 roku doszło do rozwiązania Umowy nr 4418/10 z dnia 25 stycznia 2013 roku zawartej ze spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, której przedmiotem było wykonywanie czynności rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa w art. 84 ust. 1 ? 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późniejszymi zmianami). Ww. umowa została zawarta w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 stycznia 2013 roku uchwały nr WZA.44/01/13, zmienionej następnie w dniu 4 kwietnia 2013 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr WZA.68/04/13.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOLAR COMPANY S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-315 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Torowa 11
(ulica) (numer)
61 871 69 31 61 871 69 31
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
779-10-19-139 630371711
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Paweł Nowak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz