Trwa ładowanie...
d427rj1

SPC: Stosowanie nawierzchni betonowej dróg daje ponad 50% oszczędności

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Przy kosztach budowy niższych o ponad 30%, utrzymanie dróg o nawierzchniach betonowych jest ponad pięciokrotnie tańsze niż asfaltowych, wynika z badania przeprowadzonego pod kierunkiem prof. Antoniego Szydło z Politechniki Wrocławskiej dla Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Oznacza to, że w perspektywie 30-letniej skumulowane koszty budowy i utrzymania są dwukrotnie niższe (o 54,4%) dla nawierzchni wykonanej w technologii betonowej niż w przypadku nawierzchni asfaltowej, poinformował dyrektor biura SPC prof. Jan Deja.

Share
d427rj1

"Zwróciliśmy się do ekspertów z Politechniki Wrocławskiej. Wniosek nie jest zaskakujący, ale teraz mamy konkretne liczby. W koszcie budowy widzimy istotną, ponad 30-proc. różnicę już na etapie budowy. W koszcie utrzymania różnica jest ogromna - jest mniej-więcej 5-krotnie niższy dla nawierzchni betonowej. Łączny koszt budowy i utrzymania to ponad dwukrotna różnica na korzyść betonu" - powiedział Deja podczas spotkania prasowego.

Dodał, że w przypadku nawierzchni asfaltowej po 30 latach użytkowania niezbędne jest jej zbudowanie od nowa, podczas gdy betonowa może służyć przez dalsze 20 lat.

"Rząd szuka oszczędności w budowie dróg. Już tylko na tych 800 km dróg betonowych [tyle GDDKiA planuje do budowy w tej technologii] można zarobić 2,35 mld zł [względem analogicznych asfaltowych]. Dlatego proponujemy, żeby nawet zwiększyć długość dróg do realizacji w technologii betonowej" - podkreślił.

d427rj1

Koszt budowy 1 km drogi drogi ekspresowej dwupasmowej to, wg ekspertów, 2,72 mln zł przy nawierzchni asfaltowej i 1,94 mln zł przy betonowej. Koszty utrzymania w ciągu 30 lat to odpowiednio: 2,62 mln zł i 0,5 mln zł.

Prof. Antoni Szydło i dr Piotr Mackiewicz z Zakładu Dróg i Lotnisk na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej przeanalizowali koszty budowy i utrzymania nawierzchni sztywnych (betonowych) oraz podatnych (asfaltowych). Z analizy wynika, że w perspektywie 30 lat utrzymanie dróg asfaltowych wiąże się z większymi nakładami finansowymi, niż w przypadku dróg betonowych, ponieważ warstwy ścieralna i wiążąca nawierzchni bitumicznych szybko się zużywają i wymagają regularnej wymiany. Zdaniem specjalistów, średni roczny koszt utrzymania nawierzchni bitumicznej wynosi ok. 87 tys. zł, natomiast nawierzchni betonowej ok. 16 tys. zł.

Specjaliści przyjęli do obliczeń koszty budowy dla odcinka drogi ekspresowej o długości 1 km i szerokości 10 m, tj. 10 000 m2. Do analizy wykorzystano katalogi typowych konstrukcji nawierzchni, uwzględniając kilka rodzajów podbudowy. Autorzy raportu analizowali konstrukcje nawierzchni podatnych dla ruchu kategorii KR7, które zaprojektowano dla 90 mln osi standardowych i porównali je zarówno do konstrukcji sztywnych KR6 (90 mln osi), jak i kategorii KR7, którą projektuje się dla 220 mln osi. Koszty obliczono wg danych Sekocenbud dla IV kwartału 2015 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zapowiedziała w 2015 r., że ponad 800 km, czyli ok. jednej trzeciej, nowo budowanych dróg, powstanie w technologii betonowej.

Raport "Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych" przygotowano w związku z Programem budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2023. Do 2025 r. w Polsce ma powstać 3,9 tys. km dróg krajowych, w tym 57 obwodnic.
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprezentowało efekty prac nad tzw. pakietem drogowym, którego celem jest optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych w Polsce. Pakiet był odpowiedzią na zakładane wydatki w Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 na poziomie blisko 200 mld zł wobec limitu finansowego 107 mld zł.

Wiceminister Jerzy Szmit mówił podczas prezentacji 8 kwietnia, że głównym celem resortu jest realizacja programu drogowego w całości, a nawet dodanie do niego dalszych inwestycji.

(ISBnews)

d427rj1

Podziel się opinią

Share
d427rj1
d427rj1