Trwa ładowanie...

Sprawdź, gdzie są największe problemy z pracą

W marcu 2009 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w skali kraju przekroczył poziom sprzed roku. Bez pracy pozostawało 11,2% Polaków
Share
Sprawdź, gdzie są największe problemy z pracą
d3vx7ja

W ujęciu rok do roku wskaźnik bezrobocia zwiększył się w 11 województwach. Największy wzrost - o 1,6 punktu procentowego - zaobserwowano w województwie lubuskim. Pokaźne nasilenie zjawiska wystąpiło również na Dolnym Śląsku, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. W każdym z tych regionów bezrobocie zwiększyło się o 0,9 punktu procentowego.

W czterech województwach – łódzkim, mazowieckim, śląskim i zachodniopomorskim – w urzędach pracy zarejestrowanych było mniej bezrobotnych niż przed rokiem. Różnice między poziomami z marca 2008 i marca 2009 nie przekraczały jednak 0,5 punktu procentowego. Wartość wskaźnika nie zmieniła się na Lubelszczyźnie. W marcu 2009 roku wyniósł on 12,8%, czyli tyle samo co w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Wyraźne zmiany w poziomie bezrobocia dostrzec można włączając do analizy dane za wrzesień 2008 roku.

d3vx7ja

Był to jeden z ostatnich miesięcy, w których – mimo pierwszych doniesień o kryzysie na rynkach finansowych – notowano korzystne wskaźniki makroekonomiczne. Stopa bezrobocia dla całego kraju była w tym okresie jednocyfrowa – jej wartość wynosiła 8,9%. Wcześniej, niższy od wrześniowego poziom bezrobocia wystąpił po raz ostatni na początku transformacji gospodarczej w Polsce, w czerwcu 1991 roku.

Na przestrzeni wrzesień 2008 – marzec 2009 bezrobocie zwiększyło się we wszystkich 16 województwach. Najwięcej osób pozostających bez pracy przybyło w województwie warmińsko-mazurskim. Od września 2008 roku do marca 2009 roku wskaźnik bezrobocia wzrósł tam aż o 3,7 punktu procentowego.

Nieco mniejszy przyrost wystąpił w województwie lubuskim (3,6 punktu procentowego). Wysoką dynamikę zaobserwowano również w województwach: zachodniopomorskim (3,2 punktu procentowego) i dolnośląskim (3 punkty procentowe). W pozostałych województwach wzrost wskaźnika bezrobocia nie przekroczył 3 punktów procentowych.

d3vx7ja

Podziel się opinią

Share
d3vx7ja
d3vx7ja