Trwa ładowanie...
Tax Care
sprzedaż mieszkania

Sprzedajesz odziedziczoną nieruchomość? Zobacz, kiedy zapłacisz od tego podatek

Pamiętaj, że daty nabycia udziałów w lokalu mogą być różne.

Share
Sprzedajesz odziedziczoną nieruchomość? Zobacz, kiedy zapłacisz od tego podatek
Źródło: WP.PL, Fot: Fotolia
dn4so4w

Jeżeli sprzedajesz nieruchomość częściowo otrzymaną w spadku, a częściowo odkupioną od innych spadkobierców, sprawdź, czy musisz od transakcji zapłacić podatek. Okazuje się bowiem, że data podziału spadku nie jest tożsama z datą nabycia całości rzeczy.

Nierzadko przy dziedziczeniu spadkobierca otrzymuje pewną część ułamkową nieruchomości. Równie często osoby, które otrzymały spadek, po pewnym czasie dogadują się, w wyniku czego znoszona jest współwłasność, a jeden z nich nabywa prawa do całego mieszkania lub domu. I właśnie tutaj pojawia się problem, gdy po latach właściciel tej nieruchomości chce ją sprzedać.

dn4so4w

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jej nabycia, istnieje konieczność odprowadzenia podatku w wysokości 19 procent od uzyskanego dochodu. Jeżeli jednak spadkobierca sprzedaje nieruchomość, której część w wyniku otwarcia spadku otrzymał w okresie dłuższym niż 5 lat przed sprzedażą, a pozostałą część nabył później (np. 3 lata przed sprzedażą), to podatek zapłaci od części nieruchomości otrzymanej później.

Część odziedziczył, część otrzymał od innych

Przykładowo, podatnik w 2008 roku odziedziczył 1/3 udziału w mieszkaniu. Następnie w 2011 roku spadkobiercy dokonali działu spadku i znieśli współwłasność, więc podatnik został właścicielem całego mieszkania. We wrześniu 2015 roku zaś podatnik sprzedał to mieszkanie.

Podatnik chciał się dowiedzieć od izby skarbowej, czy podatek, który będzie musiał zapłacić (przepisy mówią, że z podatku zwolniona jest sprzedaż dokonana po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia), powinien liczyć od całości uzyskanej kwoty, czy też tylko od tej nieodziedziczonej części.

Jego zdaniem, opodatkowaniem powinno zostać objęte 2/3 wpływów ze sprzedaży mieszkania, jako że w posiadanie 1/3 wszedł więcej niż 5 lat przed sprzedażą.

dn4so4w

Daty nabycia udziałów w lokalu mogą być różne

Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji potwierdziła jego opinię. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wraz ze śmiercią spadkodawcy następuje otwarcie spadku, zaś spadkobierca wchodzi w posiadanie rzeczy odziedziczonych w chwili otwarcia spadku.

Z kolei dział spadku, którego dokonał m.in. podatnik, to operacja, w ramach której spadkobiercy mogą znieść współwłasność rzeczy. Jeśli w ramach działu podatnik powiększa swój stan posiadania, w grę wchodzi nabycie. I to nawet jeśli cała operacja jest dokonywana bez wzajemnych spłat i dopłat.

A więc w obu przypadkach - uznali urzędnicy - mamy do czynienia z nabyciem, tyle że 1/3 lokalu podatnik nabył w okresie dłuższym niż 5 lat przed sprzedażą, a w przypadku pozostałych 2/3 nastąpiło to przed upływem tego okresu. W tej więc sytuacji, podatnik będzie musiał obliczać podatek tylko od tej części wpływów ze sprzedaży, która przypada na 2/3 mieszkania.

Spłata innych spadkobierców może być kosztem

Podatnik nie wyjaśnił, jak wyglądały rozliczenia, związane z działem spadku, jednakże gdyby wziął na siebie obowiązek spłaty pozostałych spadkobierców, to kwotę spłaty mógłby potraktować jako koszt nabycia. Tak wynika z innych interpretacji, choćby z tej wydanej przez izbę katowicką w maju ubiegłego roku, gdzie urzędnicy stwierdzili, że bez żadnych wątpliwości wydatek na spłatę innych spadkobierców należy uznać za koszt nabycia lokalu.

dn4so4w

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w