Trwa ładowanie...
d2jrj1z

STALEXPORT AUTOSTRADY - Dot. umowy zastawu na akcjach z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stal ...

STALEXPORT AUTOSTRADY - Dot. umowy zastawu na akcjach z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autostrady S.A. (jako zastawca) oraz umowy zastawu na rachunku z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autoroute S.a.r.l (jak zastawca); (3/2015)

Share
d2jrj1z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALEXPORT AUTOSTRADY | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dot. umowy zastawu na akcjach z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autostrady S.A. (jako zastawca) oraz umowy zastawu na rachunku z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autoroute S.a.r.l (jak zastawca); | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Dot. umowy zastawu na akcjach z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autostrady S.A. (jako zastawca) oraz umowy zastawu na rachunku z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autoroute S.a.r.l (jak zastawca); dalej łącznie: umowy zastawu. W nawiązaniu do informacji podanych w raporcie bieżącym nr 2/2015 r. dot. zmiany jednego z kredytodawców będącego stroną umowy kredytowej zawartej przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (?SAM S.A.?) z siedzibą w Mysłowicach (jest to spółka w 100% zależna od Stalexport Autoroute S.a.r.l., która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) na finansowanie przedsięwzięcia A4 Katowice-Kraków z dnia 28 grudnia 2005 roku (?umowa kredytowa?), tj.: zmiany DEPFA BANK PLC z siedzibą w Dublinie (Dotychczasowy kredytodawca) na FMS WERTMANAGEMENT (Wstępujący kredytodawca). Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu 3 marca 2015 roku został poinformowany przez Zarząd SAM S.A. o otrzymaniu od Stalexport Autoroute S.a.r.l.
podpisanych przez strony powiadomień o zastąpieniu w umowach zastawu Dotychczasowego kredytodawcy (jako beneficjenta) przez Wstępującego kredytodawcę. Mając powyższe na uwadze Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, iż: a) w umowie zastawu na akcjach z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autostrady S.A. (jako zastawcę) - Dotychczasowy kredytodawca (tj. DEPFA BANK PLC z siedzibą w Dublinie) jako beneficjent został zastąpiony przez Wstępującego kredytodawcę (tj. FMS WERTMANAGEMENT); b) w umowie zastawu rejestrowego na rachunku z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autoroute S.a.r.l. (jako zastawcę) - Dotychczasowy kredytodawca (tj. DEPFA BANK PLC z siedziba w Dublinie) jako beneficjent został zastąpiony przez Wstępującego kredytodawcę (tj. FMS WERTMANAGEMENT). Powyższe zmiany wejdą w życie w dniu 31 marca 2015 r. Jednocześnie Zarząd Stalexport Autostrady S.A. wskazuje, że brak jest powiązań pomiędzy Wstępującym kredytodawcą a zastawcami, bądź też osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi zastawców. Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.1382 j.t.). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jrj1z

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY | | Usługi inne | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 41-404 | | Mysłowice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Piaskowa | | 20 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 032762 75 45 | | 032 762 75 56 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@stalexport-autostrady.pl | | www.stalexport-autostrady.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 634-013-42-11 | | 271936361 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2015-03-04 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jrj1z

Podziel się opinią

Share
d2jrj1z
d2jrj1z