Trwa ładowanie...
d1pgs4w
d1pgs4w
espi

STALPROFI - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku ne...

STALPROFI - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2010. (14/2011)
Share
d1pgs4w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2010. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Stalprofil SA informuje, iż Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu odbytym w dniu 23 maja 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczącego podziału zysku za rok obrachunkowy 2010. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2010, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 4.375.000 PLN, co daje 25 groszy dywidendy na każdą akcję Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 24.08.2011r., oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 13.09.2011r. Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Pełną treść sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok 2010, wraz ze zwięzłą oceną Rady dotyczącą sytuacji Spółki w roku 2010 przekazujemy w załączeniu. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SPRRNocena bil_2010.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STALPROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Ro=dzieńskiego 11a
(ulica) (numer)
032 261-60-00 032-795-59-72
(telefon) (fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail) (www)
629-001-21-66 001367518
(NIP) (REGON)
d1pgs4w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu
2011-05-23 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pgs4w

Podziel się opinią

Share
d1pgs4w
d1pgs4w