Trwa ładowanie...
d3pwiry
d3pwiry
espi

STALPROFI - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną KOLB sp. z o.o. (5/2011)

STALPROFI - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną KOLB sp. z o.o. (5/2011)
Share
d3pwiry

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną KOLB sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 25 lutego 2011 roku Stalprofil SA (sprzedający) zawarł Umowę współpracy handlowej ze spółką zależną KOLB sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskim (kupujący). Zawarta umowa określa zasady i warunki na jakich kupujący będzie w roku 2011 dokonywał zakupów u sprzedawcy oferowanych przez niego wyrobów hutniczych.Dostawy wyrobów hutniczych będą realizowane przez Stalprofil SA na rzecz kupującego według składanych cząstkowych zamówień w okresie trwania umowy, tj. w terminie do 31 grudnia 2011r.Wartość dostaw wyrobów hutniczych jaka w roku 2011 będzie zrealizowana na bazie przedmiotowej umowy szacowana jest przez Spółkę na kwotę około 17.500.000 PLN (netto).Warunki na jakich umowa została zawarta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.Zawarta umowa spełnia kryterium znaczącej umowy ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu
2011-02-25 Zdzisław Mendelak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pwiry

Podziel się opinią

Share
d3pwiry
d3pwiry