Trwa ładowanie...
dpc5lcn
espi
10-03-2013 14:30

STAR FITNESS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 1/2013 w sprawie zawiadomienia o zwiększeniu udz...

STAR FITNESS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 1/2013 w sprawie zawiadomienia o zwiększeniu udziałów w liczbie głosów ogółem (1/2013)

Share
dpc5lcn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STAR FITNESS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 1/2013 w sprawie zawiadomienia o zwiększeniu udziałów w liczbie głosów ogółem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym nr 1/2013 z dnia 13.02.2013 r. nie została zamieszczona pełna treść raportu. Było: Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienie od Panów Sebastiana Gazdy i Szymona Kolasińskiego (Zawiadamiający), dotyczące zwiększenia dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczby głosów w Spółce Star Fitness S.A., w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii D. Dodano: Wg informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniach: Pan Szymon Kolasiński, akcjonariusz Star Fitness S.A., pełniący jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii D., w którym objął
88.000 akcji, po cenie 2,5 zł za jedną akcję, posiada 538.000 akcji dających prawo do 538.000 głosów, co stanowi 32,55% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA w Spółce Star Fitness S.A. Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego Pan Szymon Kolasiński posiadał 450.000 sztuk akcji spółki Star Fitness S.A. dających prawo do 450.000 głosów, co stanowiło 32,49% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA w Spółce Star Fitness S.A. Ponadto nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki oraz nie wyklucza on w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększania lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. Pan Sebastian Gazda, akcjonariusz Star Fitness S.A., pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii D, w którym objął 168.000 akcji, po cenie 2,5 zł za jedną akcję, posiada
718.000 akcji dających prawo do 718.000 głosów, co stanowi 43,44% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA w Spółce Star Fitness S.A. Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego Pan Sebastian Gazda posiadał 550.000 sztuk akcji spółki Star Fitness S.A. dających prawo do 550.000 głosów, co stanowiło 39,71% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA w Spółce Star Fitness S.A. Ponadto nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki oraz nie wyklucza on w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększania lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. Pełna skorygowana treść raportu została przedstawiona poniżej: Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Star Fitness S.A.
informuje, że do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienie od Panów Sebastiana Gazdy i Szymona Kolasińskiego (Zawiadamiający), dotyczące zwiększenia dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczby głosów w Spółce Star Fitness S.A., w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii D. Wg informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniach: Pan Szymon Kolasiński, akcjonariusz Star Fitness S.A., pełniący jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii D., w którym objął 88.000 akcji, po cenie 2,5 zł za jedną akcję, posiada 538.000 akcji dających prawo do 538.000 głosów, co stanowi 32,55% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA w Spółce Star Fitness S.A. Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego Pan Szymon Kolasiński posiadał 450.000 sztuk akcji spółki Star Fitness S.A. dających prawo do 450.000 głosów, co stanowiło 32,49% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA w Spółce Star Fitness
S.A. Ponadto nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki oraz nie wyklucza on w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększania lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. Pan Sebastian Gazda, akcjonariusz Star Fitness S.A., pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii D, w którym objął 168.000 akcji, po cenie 2,5 zł za jedną akcję, posiada 718.000 akcji dających prawo do 718.000 głosów, co stanowi 43,44% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA w Spółce Star Fitness S.A. Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego Pan Sebastian Gazda posiadał 550.000 sztuk akcji spółki Star Fitness S.A. dających prawo do 550.000 głosów, co stanowiło 39,71% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA w Spółce Star Fitness S.A. Ponadto nie występują podmioty zależne od
akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki oraz nie wyklucza on w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększania lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpc5lcn

| | | STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STAR FITNESS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-144 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bolesława Krzywoustego | | 72 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 853 30 02 | | +48 61 853 34 19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-25-28-120 | | 140786153 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-10 Sebastian Gazda Prezes Zarządu Sebastian Gazda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpc5lcn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dpc5lcn
dpc5lcn